Colorado

Fyrdubblad användning av ätbar cannabis bland unga

Ätbara cannabisprodukter har blivit allt vanligare bland gymnasieelever i Colorado.

Sedan Colorado legaliserade marijuana för rekreationellt bruk för fem år sedan har den amerikanska delstatens gymnasieelevers konsumtionsmönster skiftat. Det visar en ny tvåårig studie ledd av Kayla Tormohlen, expert på folkhälsa på Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Baltimore, som publicerats i JAMA Pediatrics.

Även om rökning fortsätter att vara det mest vanliga sättet att bruka drogen på, har dess popularitet sjunkit markant. Istället har förekomsten av ätbar cannabis och ”dabbing”, det vill säga inandning av ånga från ett cannabiskoncentrat, ökat drastiskt mellan 2015 och 2017.

Andelen studenter som uppger att ätbara cannabisprodukter är deras vanligaste sätt att använda drogen på, har mer än fyrdubblats under perioden: från två till nära tio procent. Samtidigt har rökning av förångad cannabis fördubblats, från fyra till nära åtta procent.

Vanlig rökning av cannabis har däremot minskat som studenternas vanligaste konsumtionssätt, från 87 till 78 procent.

Cannabis i olika former leder till olika typer av bieffekter. Undersökningar visar bland annat att ätbara cannabisprodukter kan leda till högre andel akuta psykiatriska besvär, allvarlig förgiftning, och fler hjärt- och kärlsjukdomar, än inhalerad marijuana.

Forskarna konstaterar att den minskade rökningen bland eleverna kan bero på att fler ungdomar uppfattar cigarettrökning som hälsoskadligt.

Mer från Accent