alkoholskador

Alkoholens skador på andra kartlagda i ny nordisk rapport

Vi löper alla risk att skadas av både kända och okända personers alkoholdrickande. Skadorna kan röra allt från misshandel till att vi får nattsömnen störd av berusade personer utanför fönstret.

Det visar en ny rapport från Nordens välfärdscenter, som redovisar vad deras forskarnätverk, H20 Nordic, har kommit fram till.

– De värsta konsekvenserna på individnivå är fysiska skador och skador på barn. Men på samhällsnivå är en ökad sjukfrånvaro som, i sin tur, medför ökad belastning på kollegor och den otrygghet som andras alkohol medför nog så allvarliga konsekvenser, säger Nina Karlsson, projektledare för forskningssamarbetet.

Flest skador av andras alkoholdrickande rapporteras från Finland och Island.

– Det var förvånande eftersom alkoholkonsumtionen inte är densamma. Det visar att skadorna på andra inte är direkt kopplade till alkoholkonsumtion, säger Nina Karlsson.

Finland dricker mest i Norden med en alkoholkonsumtion på 12,3 liter per invånare över 15 år, medan Island stannar på 7,1 liter.

– En möjlighet är att det handlar om dryckesmönster, säger hon.

Trots att det är ett nordiskt forskningsprojekt har även Skottland ingått i studien.

– Skottland liknar de nordiska länderna i alkoholkonsumtion och dryckesmönster, men ligger ändå utanför Norden så vi ville gärna ha med dem som jämförelse, säger Nina Karlsson.

Skottarna rapporterar de allvarligaste skadorna, men alltså inte de flesta.

– Resultaten ger fler frågor än svar, man undrar vad folk egentligen menar när de säger att de skadas av andras drickande. Det verkar som om toleransen för vad man tycker är acceptabelt är väldigt olika, säger hon.

Rapporten tar också upp metodologiska problem med att räkna om skador till pengar. I rapporten citeras forskaren Klaus Mäkelä som varnar för att prislappar på kostnader kan ge en falsk känsla av precision och Aveek Bhattacharya, politisk analytiker vid the Institute of alcohol studies, säger att knappast någon kommer att ändra ståndpunkt på grund av siffror, men att de är ett sätt att underbygga de beslut de ändå tänkt att fatta.

– Vi vet ju att det är viktigt för politiker och beslutsfattare med ekonomiska incitament för att göra något, säger Nina Karlsson.

Hur kommer det sig att skador på andra lyfts fram från flera håll just nu?

– Det är ju inget nytt perspektiv. Det är vad nykterhetsrörelsen hävdat ända från början, att mäns alkoholkonsumtion ger skador på kvinnor och barn, men på 60- och 70-talet föll argumentet bort och man började se på alkohol som ett individuellt problem. Nu behöver vi lyfta intresset och förståelsen för en restriktiv alkoholpolitik. Allt för många ser den som en inskränkning i sin personliga frihet. Att visa på skador på andra är ett sätt att konkretisera konsekvenser av alkoholen, säger Nina Karlsson.

Mer från Accent