Förebyggande

Lustgas nytt regeringsuppdrag

Regeringen har gett myndigheter i uppdrag att informera om riskerna med att använda lustgas i berusningssyfte.

Användning av lustgas som berusningsmedel har ökat och många verkar okunniga om riskerna. Regeringen har därför gett Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna i uppdrag att ta fram och sprida information om lustgas och de skador som kan uppstå om man använder lustgas för att berusa sig. 

– Användning av lustgas i berusningssyfte har under senare år blivit en allt vanligare företeelse och det är uppenbart att information om riskerna behöver spridas i större utsträckning. Det här är åtgärder vi sätter in här och nu i väntan på att utredningen som pågår om lustgas ska bli färdig, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Enligt uppdraget ska myndigheterna hämta in kunskap och ta tillvara erfarenheter från övriga berörda myndigheter och aktörer.

Uppdraget samordnas av Läkemedelsverket. Länsstyrelsen i Örebro län samordnar länsstyrelsernas arbete och ansvarar bland annat för att, tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten, ta fram och sprida informationsmaterial om Lustgas.

Mer från Accent