Lustgas

Ökat bruk av lustgas oroar: ”Vilda västern-industri”

Bruket av lustgas i berusningssyfte ökar. En farlig trend enligt experter.

Att användningen av lustgas har ökat är en slutsats som även en lekman kan dra. Det är bara att ta en promenad runt kvarteret och se använda tuber ligga och skräpa. Främst har det varit ett storstadsfenomen, men nu rapporteras användning från hela landet. I Hudiksvall får återvinningsstationen Ulvberget in lådvis med tomma lustgastuber i perioder. Detta från att inte fått in några alls.

– Jag har jobbat här sedan 2007 och har aldrig varit med om att vi fått in så här mycket lustgastuber, säger Mats Strandell, chef för återvinningscentralen, till Hudiksvalls tidning.

Enligt Erik Lindeman, läkare på Giftinformationscentralen, har samtalen om lustgas ökat drastiskt under 2021 och ännu mer under 2022.

– Nu är det inte längre små patroner med lustgas som säljs, utan stora tuber. Och de finns bara en knapptryckning bort, sade han under en föreläsning i Sveriges landsråd i alkohol- och narkotikafrågor, SLAN, regi i december.

”Nu är det inte längre små patroner med lustgas som säljs, utan stora tuber.”

Erik Lindeman, Giftinformationscentralen

Även Tullverket har märkt av ökningen och noterar att det är nya aktörer som importerar lustgas. Dessutom har de stoppat containrar där lustgastuberna inte transporterats på ett säkert sätt.

– Vi stoppade nyligen en container i Södertälje som innhöll 18 ton lustgas från Kina. Företaget som beställde den leveransen är alldeles nytt på marknaden. Det var deras första import, säger Martin Petersson, kontrollchef på Tullverket, i ett pressmeddelande.

Lustgas förknippas nog främst med förlossningsvården, där gasen uppblandad med syre, ges till födande kvinnor som smärtlindring. Den kan också användas i gräddsifoner för att framställa ”sprutgrädde”.

Förutom att dämpa smärta verkar lustgasen även avslappnande. Den kan också ha en euforisk effekt, som leder till att man börjar fnissa eller skratta. Därav namnet.

När den används i berusningssyfte andas gasen in (oftast via en ballong) i koncentrerad form, vilket ger ett kortvarigt rus. Den som andas in gasen kan drabbas av syrebrist.

Långvarig användning kan ge allvarliga skador.

– Lustgas oxiderar vitamin B12 vilket leder till nervskador. Dessutom ökar risken för blodproppar, säger Erik Lindeman. 

Han ifrågasätter varför lustgas överhuvudtaget är tillåten att sälja som idag, där man via internethandel kan få stora tuber hemlevererade snabbt, fredags- och lördagskvällar till 04:00.

”Det vi ser idag är en ny upp-poppande legal narkotikaindustri.”

Erik Lindeman, Giftinformationscentralen

– Vilken är den legitima användningen? Det verkar inte vara bageriindustrin, där förekommer det ingen lustgas alls. De använder tryckluft för att vispa grädden. Då återstår gräddsifoner för privatbruk, och de kan inte behöva de här mängderna vid den tidpunkten på dygnet. Det vi ser idag är en ny upp-poppande legal narkotikaindustri.

Erik Lindeman är också oroad för klimatpåverkan av lustgasen, som är en kraftfull växthusgas.

– Den är 300 gånger mer potent än koldioxid. En patron som innehåller 8 gram har samma miljöpåverkan som en liter benisn efter förbränning. En ”liten” tub, motsvarar förbränningen av drygt en full tank i en XC90. 

En stor tub motsvarar knappt två fulla tankar. 

– Hur länge ska vi som samhälle låta den här Vilda västern-industrin fortsätta?

Mer från Accent