Sober October

Dags för en vit höstmånad

Idag börjar kampanjen som ska få svenskarna att ta en vit månad. "Den största vinsten är att man får ett tillfälle att se över sina alkoholvanor", säger professor Sven Andreasson.

Kampanjen Sober October, som uppmanar svenskarna att ta en vit månad i oktober, körs för nionde året i rad. Årets kampanj har fokus på de positiva hälsoeffekter som kan komma av en månad utan alkohol.

Att alkohol påverkar hälsan negativt känner nog alla till, men är det verkligen någon vits med att inte dricka alkohol under en månad? 

Sven Andréasson. Foto: Accent

– Jo, jag tycker faktiskt det. Det har gjorts en del mindre studier som alla pekar åt rätt håll, leverpåverkan minskar, blodtryck och blodfetter blir bättre. Även markörer som visar sårbarhet för cancer minskar. Det verkar vara allmänt positiva effekter även om de inte är stora, säger Sven Andreasson, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet.

”Den största vinsten är att man får ett tillfälle att se över sina alkoholvanor.”

Sven Andreasson

Största vinsten anser han dock vara att en vit månad kan användas för att bryta dåliga vanor.

– Den största vinsten är att man får ett tillfälle att se över sina alkoholvanor; kanske dricka vid färre tillfällen och dricka färre glas vid de tillfällen man ändå dricker efter den vita månaden, säger han.

Nytt för i år är digitala inspirationsföreläsningar. Först ut är Martin Ingvar, läkare och professor i neurofysiologi, som berättar hur hjärnan fungerar när vi ska göra beteendeförändringar och bryta vanor. Andra föreläsningen står Karin Hagman, vd på IQ, för. Den handlar om hur svenskarna dricker, alkoholkultur och normer. Den sista föreläsningen håller Ulric Hermansson, doktor, socionom och forskare, om motiv och möjlighet att tidigt åtgärda alkoholproblem på en arbetsplats.

Förra året utmanade IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero sina alkoholkonsumerande vänner på Facebok: ”Avstå alkohol över 0,5 volymprocent under en månad och satsa istället på att testa dagens alkoholfria utbud.” 

Fyra av hans vänner nappade och tog sig an utmaningen. Accent följde hur det gick för dem. 

Förra året var kampanjens fokus på att fundera över sitt eget och samhället förhållande till alkohol. Något vännerna också gjort

”Jag tror att det är nyttigt att reflektera över sitt eget drickande.”

Johnny Mostacero

I år blev det ingen utmaning, men liksom Sven Andréasson är Johnny Mostacero övertygad om att en vit månad kan göra nytta. 

– Även om det bara är en månad så tror jag att det är nyttigt att reflektera över sitt eget drickande och bli varse alkoholens närvaro i sitt eget liv. Kanske det är mer närvarande än man tänker sig?

Att vara nykter vid tillfällen då man normalt dricker kan också vara en erfarenhet.

Johnny Mostacero, ordförande för IOGT-NTO. Foto: Nathalie C. Andersson

– Man får kanske syn på alkoholens roll, alkoholnormen och vilken relation man själv och andra har till alkohol på ett annat sätt när man inte själv har druckit, säger Johnny Mostacero.

Han tror att en vit månad även kan påverka den framtida konsumtionen.

– Jag tror att det kan leda till att man vid vissa tillfällen gör andra val och väljer bort alkoholen. 

Och det verkar stämma.

– I England har man följt en grupp som deltog i kampanjen Vit januari. det visade sig att de efter ett halvår fortfarande hade en lägre konsumtion än innan den alkoholfria månaden, bekräftar Sven Andréasson.

Johnny Mostacero tror att en vit månad kan vara viktigare nu än någonsin.

– Covid-19 påverkar nog konsumtionen för många. Den som har ett beroende eller en riskabel konsumtion kan dricka mer när många jobbar hemifrån. Den sociala kontrollen som finns på arbetsplatsen försvinner när man inte behöver möta sina arbetskamrater dagen efter.

.

Mer från Accent