Nya alkoholråden

Yngst och äldst dricker mer än riktlinjerna

Genomsnittssvensken dricker i nivå med Socialstyrelsens riktlinjer. Men skillnaden mellan olika grupper är stor.

Trots att många hävdat att Socialstyrelsens nya riktlinjer är orimligt låga så dricker de flesta inte mer. Variationen mellan kön och olika åldersgrupper är dock stor. Mest dricker unga män, 23–24 år. De dricker hela 13,4 liter ren alkohol per år, vilket är 70 procent mer än riktlinjerna. Det har Systembolagets dotterbolag IQ räknat ut. Men även män som är 57–58 år dricker en bra bit över riktlinjerna. Deras konsumtion beräknas vara 10,2 liter per år, vilket är 29 procent mer än riktlinjerna.

Kvinnor dricker också som mest när de är unga, till och med lite yngre än männen. Vid 21–22 års ålder dricker kvinnor i genomsnitt 8,4 liter vilket är 7 procent över nivån som anges i riktlinjerna. Det är enda gången kvinnor i genomsnitt kommer över riktlinjerna. Därefter sjunker deras konsumtion fram till 40-årsåldern då den stiger igen, men inte alls till samma nivåer. Nästa topp når kvinnor vid 61–62 årsålder, då konsumtionen stiger till 7,1 liter.

– Med de här beräkningarna vill vi visa hur olika åldersgrupper dricker och hur deras konsumtion ligger till i förhållande till riktlinjerna. När man ser siffrorna inser man att riktlinjerna inte alls är verklighetsfrånvända som en del påstår, säger Mojtaba Ghodsi, VD för IQ.

Enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer bör ingen dricka mer än fyra standardglas vid ett och samma tillfälle oftare än en gång per månad, och inte mer än totalt tio standardglas per vecka. Det motsvarar 7,9 liter på ett år.

– Det är ju riktlinjer för vården, men vi ser att det finns en efterfrågan på kunskap om vad som är en riskabel konsumtion. Vi har webbverktyget Alkoholprofilen där man kan gå in och testa sin konsumtion. Så många skulle inte besöka den om det inte fanns ett stort intresse. Det är något de själva väljer att göra.

Debatten i media verkar i mycket bygga på missförstånd, medvetna eller omedvetna. Vad är din kommentar till det?

– I grund och botten tycker jag ändå att debatten är positiv för att få upp frågan på agendan och öka kunskapen om att risken ökar med varje glas. Jag hoppas att debatten kan bidra till att folk gör medvetna val. Även om förväntningar och kultur till en del styr hur vi väljer så hoppas jag att man drar egna slutsatser. Som vuxen är du ändå fri att välja själv, säger Mojtaba Ghodsi.

Mer från Accent