Krönika

Lucas Nilsson: Riktlinjerna riktar ljuset mot alkoholnormen

Socialstyrelsen har släppt nya riktlinjer kring gränsen för vad de kallar riskbruk. Riktlinjerna handlar egentligen om att vården ska veta hur de ska screena och erbjuda stöd för att minska alkoholskadorna i samhället.

Det är inte konstigt att det behövs. Alkohol är sammankopplat med ohälsa så som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, leverskador, psykisk ohälsa och beroende. Var nionde person beräknas leva med alkoholbrukssyndrom – det som i dagligt tal kallas missbruk. Hälften av allt våld är alkoholrelaterat, hälften av alla självmord likaså. Listan kan göras lång.

Men när den verkligheten möter de föreställningar och beteenden som alkoholnormen vant oss vid, då visar det sig bli kaos. Den lilla, men högljudda, delen av befolkningen som är starkt alkoholpositiv slår bakut. Medieprofilen Edward Blom skanderar att han ska elda upp de nya riktlinjerna. Liberala ungdomsförbundet anser att Socialstyrelsen ska ”chilla lite och ta en öl”. Av tonläget att döma verkar det som att riktlinjerna, som egentligen inte ens har allmänheten som målgrupp, är det värsta statliga övertrampet sedan tvångssteriliseringarna av transpersoner.

”Alkoholskadorna tar inte hänsyn till vilken alkoholkultur vi har.”

Men alkoholskadorna tar inte hänsyn till vilken alkoholkultur vi har. Vilka normer och beteenden som anses normala och givna spelar ingen roll när alkohol leder till cancer, våld, eller beroende. Man blir inte mindre sjuk av alkohol för att man tycker att det hör till att dricka när man träffar folk.

Socialstyrelsens riktlinjer har oavsiktligt riktat ljuset mot alkoholnormen. Den norm som är så destruktiv eftersom den döljer alla skador och allt lidande bakom beteenden som många tar för givna. Alkoholkulturen förgör oss, och det är dags att vi gör upp med den.

Mer från Accent