WHO

WHO: Stora företag ansvariga för miljoner dödsfall årligen

Världshälsoorganisationen pekar ut fyra näringsbranscher som ansvariga för 2,7 miljoner tidiga dödsfall i Europa, varje år. Alkoholen spelar en stor roll.

Världshälsoorganisationen, WHO, skriver i en ny rapport att tobaks-, alkohl, processad mat och fossila bränslen driver på européernas dåliga hälsa och bidrar till för tidiga dödsfall med hjälp av vilseledande marknadsföring och lobbyism. Det rapporterar The Guardian.

De fyra branscherna ansvarar enligt WHO:s beräkningar varje dag för 74 000 europeiska dödsfall till följd av sjukdomar som cancer, hjärt- kärlsjukdom och diabetes. Sammanlagt motsvarar detta nästan fjärdedel av den europeiska dödligheten, med 2,7 miljoner fall årligen.

WHO beskriver hur stora företag öppet, och i det dolda, motarbetar politik som skulle stärka folkhälsan på bekostnad av deras egen vinst. Enligt FN-organet använder de här företagen sig av vilseledande marknadsföring som de riktar till sårbara grupper av konsumenter och felaktiga påståenden om sina produkters påverkan på hälsa och miljö.

Globalt beräknar WHO att de här företagen är ansvariga för hela 19 miljoner för tidiga dödsfall varje år, mer än en tredjedel av alla dödsfall.

Européerna dricker mer alkohol än invånare på planetens övriga kontinenter. Den europeiska alkoholmarknaden utgör 20 procent av den globala marknaden och beräknas omsätta cirka 200 miljarder euro årligen. Samtidigt menar WHO att nästan 427 000 europeiska dödsfall orsakats av alkohol under 2022.

WHO påpekar att varningsetiketter på alkoholförpackningar och bredare begränsningar av marknadsföring skulle vara rimliga åtgärder mot alkoholkonsumtionen.

Mer från Accent