IOGT-NTO och EU

Skarp kritik mot EU-tjänstemans inbjudan till alkoholindustrin

En EU-tjänsteman uppmanar i ett mejl alkoholindustrin att engagera sig i Sydafrikas alkoholpolitik. Eurocare protesterar: "Det här är väldigt allvarligt".

Med förvåning läste Mariann Skar, generalsekreterare för Eurocare (en organisation som arbetar för att minska alkoholskador) ett mejl hon fick som inleddes ”Kära vänner i alkoholindustrin”. Övriga adressater var mycket riktigt representanter för alkoholindustrin.

Mariann Skar, Eurocare Foto: Eva Ekeroth
Mariann Skar. Foto: Eva Ekeroth

Brukar du få mejl adresserade till alkoholindustrin?

– Nej, nej. Det har aldrig hänt förut. Jag känner ju många representanter för industrin eftersom vi ofta hamnar på samma möten, men just de här personerna känner jag inte ens till. Och jag känner inte igen namnet på mannen som skickat mejlet heller, säger hon.

I mejlet vill en tjänsteman från EU:s delegation i Sydafrika förhöra sig om alkoholindustrin är intresserad av att delta i diskussioner om hur Sydafrikas alkoholproblem ska lösas.

Bakgrunden är att försäljningen av alkohol i Sydafrika varit ojämn på grund av landets åtgärder mot spridningen av coronaviruset. Vid flera tillfällen har försäljningen helt stoppats, och Sydafrikas hälsominister har sagt att det är nödvändigt att börja tala om den höga alkoholkonsumtionen och dess negativa effekter. Det samtalet anser EU-tjänstemannen att industrin måste delta i.

”EU ska inte föreslå att den europeiska alkoholindustrin ska arbeta mot politiken i annat land.”

Mariann Skar

Något som Mariann Skar inte alls håller med om.

– EU ska inte föreslå att den europeiska alkoholindustrin ska arbeta mot politiken i annat land.

Tjänstemannen föreslår att man ska kunna genomföra aktiviteter för att informera om riskabel alkoholkonsumtion och ansvarsfullt drickande, gärna i samarbete med myndigheterna. Han antyder dessutom att aktiviteterna delvis kan finansieras med EU-medel avsedda för ett projekt kallat EU–SA Partners for Growth.

– Det här är väldigt allvarligt. Jag hoppas och tror att det inte är så här EU jobbar. Jag tror att det är ett misstag av en enskild tjänsteman. Det ska naturligtvis inte förekomma någon finansiering av den europeiska industrin i syfte att påverka andra länders politik.

”Det här är väldigt allvarligt. Jag hoppas och tror att det inte är så här EU jobbar. Jag tror att det är ett misstag av en enskild tjänsteman.”

Mariann Skar

Mariann Skar har skriver i ett svar på mejlet, med kopia till EU-kommissionen, att Eurocare ”inte är vänner till den europeiska alkoholindustrin och att Eurocare kraftigt tar avstånd från förslaget att industrin ska aktivera sig i Sydafrika för att bli en del av lösningen istället för en del av problemet. Alkoholindustrin ska inte vara en viktig spelare på det här fältet och inte delta i diskussioner med hälsomyndigheter.”

Eurocare rekommenderar delegationen i Sydafrika att istället ta kontakt med Sydafrikas hälsoministerium om de är oroade över Sydafrikas förmåga att lösa hälsoproblem. Istället för att be den europeiska alkoholindustrin att blanda sig i politiken.

”Det är viktigt att reagera och jag hoppas att de stoppar det här initiativet.”

Mariann Skar

Något svar har hon inte fått än.

– Men jag räknar med att få ett svar och förväntar mig en förklaring. Det är viktigt att reagera och jag hoppas att de stoppar det här initiativet.

Accent har kontaktat tjänstemannen som skrivit mejlet. Han svarar att han tycker det är viktigt att ”hitta en balans mellan att hantera effekterna av alkoholmissbruk i Sydafrika å ena sidan och alkoholindustrins ekonomiska betydelse, som arbetsgivare och skattebetalare, å andra sidan.” En balans som han anser försvagats av pandemin.

Han hävdar att de inte har för avsikt att finansiera industrin eller lägga sig i de sydafrikanska myndigheternas arbete.

– Vad vi vill göra är att hitta ett sätt att öppna en dialog om ansvarsfull alkoholkonsumtion med alla relevanta intressenter, inklusive utländsk- och inhemsk industri, den sydafrikanska regeringen och det civila samhället. Det vi eftersträvar är att alla, inklusive branschen, ska vara en del av lösningen, inte problemet.

Mer från Accent