Forskning

Onlinestöd bra vid alkoholproblem – men inte tillräckligt

Många uppskattar behandling för sitt alkoholberoende på på Internet. Men onlinestöd är inte tillräckligt för alla.

Sedan ett par år kan man söka hjälp för sin alkoholkonsumtion på nätet. Onlinestöd uppskattas av många. Framförallt på grund av anonymitet och tillgänglighet.

Alkoholhjälpen är en sådan tjänst, där användare kan läsa texter om alkoholens konsekvenser, kartlägga sin konsumtion och identifiera risksituationer. Sedan kan en behandlare återkoppla.

Veronica Ekström, lektor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, ville ta reda på hur väl behandlingen fungerar jämfört med traditionella möten, och vad användare och behandlare tycker.

I samarbete med forskare från Karolinska institutet har hon därför genomfört en kvalitativ studie, där hon intervjuat 38 användare och 12 behandlare.

– Tillgängligheten är något många lyfter fram som viktigt. Många personer med en problematisk alkoholkonsumtion har ett hektiskt liv. Med den här behandlingsformen behöver de inte ordna barnvakt, och kan göra det när det passar dem själva, säger hon och fortsätter:

– Stödalternativ bygger ofta på öppettider 9-17, och för många är det praktiskt svårt eller till och med omöjligt. Det blir en hög tröskel för att söka hjälp. Via nätbaserad behandling kan man nå personer innan alkoholen fått förödande konsekvenser i deras liv, tillägger hon.

Även anonymiteten i programmet framhålls som viktigt av många. Personer hon har intervjuat säger att de bor på en liten ort och vill inte att grannar ska se att de går till en alkoholmottagning. De beskriver hur det varit ett hinder, och att de inte hade sökt hjälp om de var tvungna att visa vilka de är.

Men det har inte varit avgörande för alla, och hon hade förväntat sig att fler skulle tycka att det var viktigt.

– En del tycker det är viktigt i början, sedan tycker man inte att det är några problem att uppge vem man är. Andra säger att de aldrig hade vågat uppge sitt namn på en mottagning. Många är rädda att till exempel arbetsgivaren ska få veta, eller att Socialtjänsten ska ta ens barn, säger Veronica Ekström.

Samtidigt finns det även nackdelar med onlinestödet, säger Veronica Ekström. Behandlingen är lätt att hoppa på, men det är också lättare att hoppa av en sådan behandling.

– Behandlingen bygger på skriftlig kommunikation, vilket passar vissa, medan andra får inte ut så mycket av det, och har kanske svårt att läsa. En del jobbar bra på egen hand, andra behöver någon som följer upp hela tiden.

Framförallt är det viktigt att personen är motiverad. Precis som i annan kbt-behandling där man möter en terapeut, måste man vara villig att verkligen vilja göra förändring i sitt liv om det ska fungera. Enligt Veronica Ekström kan nätbehandlingen därför också fungera som ett första steg, för att sedan gå vidare till ännu mer behandling om man behöver det.

– Många har lyckats kartlägga sin egen alkoholkonsumtion och sina risksituationer, så man lär sig sitt eget beteende och kan hitta strategier. Man får upp ögonen för problemet, och det är viktigt. För en del har det inte räckt, då de har varit tvungna att söka sig vidare till traditionell behandling. Därför tror jag att vi alltid kommer behöva även vanliga möten med behandlare framöver, och kan inte säga att alla ska söka hjälp på nätet.

Mer från Accent