Internetbehandling

Cannabisbehandling på internet för hela Sverige

Internetbehandling ska göra det enklare att söka vård för cannabis och spelberoende i i hela Sverige "Vi tror att en anmälan via nätet sänker tröskeln för många."

I fjol öppnade Beroendecentrum Stockholm egenanmälan till behandling via nätet för alkohol. Nu öppnas även en sådan möjlighet för spelberoende och personer som använder cannabis.

– Tanken är att vi ska öka tillgängligheten genom nätbaserad behandling. Vi tror att en anmälan via nätet sänker tröskeln för många personer, så att fler söker vård, säger Kerstin Annerborn, chef för eStöd inom Beroendecentrum Stockholm, till Accent.

Kortare väntetider för behandling är också en av förhoppningarna. Och att fler tar hjälp på tider och platser som passar just dem. På så vis kan behandlingen nå delar av befolkningen som annars inte hade sökt hjälp.

– Att personer inte söker hjälp kan ha flera anledningar – inte bara att det finns ett stigma kring de här problemen – utan även att de får möjlighet till flexibilitet genom att jobba via nätet. Vissa tycker också att det är enklare att ta kontakt genom att skriva.

Beroendecentrum Stockholm ligger bakom tjänsten som går att komma åt i hela landet, och anmälan görs via 1177 Vårdguiden. Där får man svara på ett par frågor om varför man söker hjälp; exempelvis hur ofta man röker eller varför man vill ha vård för sitt spelande just nu.

– Därefter kan man välja att göra en bedömning på videolänk eller komma till oss på Beroendecentrum för att utreda vilken typ av vård som behövs, säger Kerstin Annerborn.

Behandlingarna bygger på KBT-terapi och består av text och övningar. Den som vill genomföra behandlingen måste vara minst 18 år och vara bosatt i Sverige. Under behandlingsperioden får patienten aktivt stöd av en behandlare, och all kontakt sker skriftligt via nätet. Deltagarna måste kunna avsätta cirka två till tre timmar per vecka för behandlingen.

Det finns även anonyma alternativ, för den som känner sig osäker på att söka vård, men ändå vill ha stöd eller rådgivning.

Egenanmälan öppnade i slutet av januari och enligt Kerstin Annerborn märks ökningen av direkt.

– Vi ser stor skillnad. Tidigare har vi som sagt bara haft internetbehandling för alkohol i Stockholms län, men nu ser vi att allt fler går in på sajten och väljer alternativet för cannabis och spelberoende.

Mer från Accent