Forskning

Internetstöd hjälper cannabisberoende

”Majoriteten ser anonymitet som viktigt”, säger Kerstin Annerborn, Beroendecentrum Stockholm.

Personer med cannabisberoende tilltalas, och blir hjälpta, av anonymt stöd via nätet. Det visar den första svenska studien om behandling för cannabisberoende, utförd av Beroendecentrum Stockholm och Karolinska Institutet.

I studien fick hälften av deltagarna ta del av ett internetbaserat program med behandlarstöd. Övriga personer ingick i en kontrollgrupp som bara fick ta del av en introduktion med en uppsättning frågor om personens cannabisvanor.

Det visade sig att den grupp som tagit del av behandlarstödet minskade sin användning av cannabis betydligt mer än kontrollgruppen: från cirka 6 gram den senaste veckan vid start, till 2 gram. Kontrollgruppen hade också minskat sin användning, men från 7 till 4 gram de senaste sju dagarna. Även beroendesymtomen var färre hos gruppen som tog del av behandlingen.

Ju mer material en deltagare tog del av, desto större förändring lyckades personen göra.

Marjoriteten av deltagarna angav anonymitet som det främsta skälet till att de var intresserade av internetbaserat stöd. Möjligheten att sätta egna mål för sin cannabisanvändning rankades också högt av deltagarna. Totalt anmälde sig 854 personer för att genomföra studien.

Enligt Kerstin Annerborn, enhetschef estöd, på Beroendecentrum Stockholm, innebär studien att de nu har bättre underlag för att förstå att den typen av tjänster intresserar.

– Det är viktigt för oss på droghjälpen att kunna erbjuda stöd som faktiskt efterfrågas av användarna. Resultaten var inte överraskande, men det stärkte oss och gör oss tryggare i att det nu finns vetenskapliga belägg för att det är vad många vill ha och att det fungerar, säger hon.

Dessutom kan internetbaserade program öka tillgängligheten, och göra så att alla har tillgång till behandlingen oavsett var i Sverige man befinner sig.

Beroendecentrum har redan idag e-stöd via nätet, men än så länge har de inget behandlingsprogram som innebär att man kan vara anonym. Men de förbereder sig för att införa den möjligheten innan sommaren.

– Majoriteten ser anonymiteten som en viktig del, eftersom det fortfarande finns ett stigma kring beroenden. Här kan man göra det på sina egna villkor och välja i vilken takt man vill ta del av stödet, säger Kerstin Annerborn.

Mer från Accent