Stödlinje

Beroendecentrum startar onlinestöd

Droghjälpen ska vara ett anonymt stöd via internet och telefon för den som känner sig oro för sina egna eller någon annans narkotikabruk.

Johan Franck är chef för Beroendecentrum Stockholm som fått uppdraget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att starta stödlinjen.

– Detta ökar tillgängligheten. En anonym stödlinje kan vara en bra första kontakt för dem som inte känner sig redo att kontakta en beroendemottagning, säger han i ett pressmeddelande.

Förhoppningen med att starta en anonym stödlinje är förutom att få kontakt med personer som annars inte hade sökt hjälp även att den som söker själv får välja den kommunikationsväg som den föredrar. Webbplatsen droghjalpen.se ska även erbjuda möjligheten att testa sina drogvanor.

– När Droghjälpen nu är lanserad ska vi lyssna på användarna och höra vad de efterfrågar. Utifrån användarnas behov kan vi sedan vidareutveckla tjänsten, säger Kerstin Annerborn, chef för eStöd, en enhet vid Beroendecentrum som jobbar med stöd och behandling via nätet.

Stödlinjer för alkohol, narkotika och spel finns redan sen tidigare, men detta är första stödlinjen för personer som använder narkotika och deras anhöriga. Linjen vänder sig främst till personer i Stockholms län.

Mer från Accent