Vård

Internet ska demokratisera alkoholbehandling

Internetpsykologer ska hjälpa vid alkoholproblem i arbetslivet. Förhoppningen är att göra vården mer jämlik över hela landet.

Behandling av psykisk ohälsa över nätet blir allt vanligare, vare sig det handlar om ångest, sömnproblem eller depression. En ny studie ska nu testa om det är lika framgångsrikt att behandla alkoholproblem inom arbetslivet på samma vis; genom videosamtal och meddelanden.

– Vi vet redan att internetbaserad behandling fungerar för många. Men vi har inte testat hur det passar in i rehabiliteringssammanhang inom arbetslivet, säger Kristina Sundqvist, doktor i psykologi Stockholms universitet, som ansvarar för studien.

Under hösten utvecklas alla de tekniska lösningar som krävs. I slutet av året påbörjas sedan rekrytering av personer som ska genomgå en internetbaserad behandling och delta i studien.

Kristina Sundqvist är också forsknings- och utvecklingsansvarig på Alna, som hjälper företag och organisationer att hantera skadligt bruk av alkohol i arbetslivet. Hon säger att Alna är vana vid att ha kontakt med arbetsgivare från hela landet som hör av sig om de är oroliga för en medarbetare.
Om man får in en sådan orosanmälan, brukar man starta en utredning på Alna där man tittar på personens fysiska- och psykiska hälsa, samt hela livssituationen. I många fall blir slutsatsen att personen behöver någon slags behandling för sin alkoholproblematik.

Då finns olika typer av behandlingar att välja bland, och internetbaserad behandling kommer från årsskiftet att finnas i Alnas utbud. Personerna kommer samtidigt att bli tillfrågade om de vill delta i forskningsstudien.

Därefter tilldelas personen en behandlare som de kommunicerar med under behandlingen genom videosamtal och säkra meddelanden. Behandlingen är uppbyggd av moduler i onlineverktyget, alla med olika typer av innehåll.

– Det kan vara olika typer av uppgifter som rör förhållandet till alkohol som personen ska lösa. När man är klar med en modul, låser behandlaren upp nästa modul. Behandlingen är en form av återfallsprevention, till exempel hur man ska hantera sug och bakslag, säger Kristina Sundqvist.
– Det finns också olika uppgifter man ska göra, som att tänka på vad man själv har för risksituationer för sin problematiska alkoholkonsumtion.

Under projektet kommer deltagandet att följas upp genom kvalitativa intervjuer för att se hur behandlingen passar in i arbetslivet. Studiens resultat kommer också att jämföras med traditionell behandling. Projektet pågår i drygt tre år, och resultat väntas presenteras under våren 2022.

En stor fördel med den internetbaserade vården, menar Kristina Sundqvist, är att vi kan få en mer jämlik vård i samhället, oavsett om man bor i städer eller på landsbygden.

– Expertkompetens ska kunna nå ut även till Haparanda eller till småorter runt om i Sverige. Samtidigt blir samhället allt mer globaliserat – svenska företag har ofta medarbetare som bor utomlands eller reser. Då kan de ha svårt att boka en fast tid med en behandlare en dag i veckan. Vi behöver mer flexibla behandlingar för de med andra arbetssituationer, säger hon.

Dessutom upplever en del att det är stigmatiserat att gå ifrån sitt jobb regelbundet för behandling av sina alkoholproblem. Många skäms.
– På detta sätt kan man gå när det passar och vissa trivs därför med denna typ av kommunikationsverktyg. Men det är inte meningen att det ska ersätta alla typer av behandlingar, internetpsykologen är snarare ett komplement, säger Kristina Sundqvist.

Hon menar att det finns ytterligare en positiv aspekt av internetbaserad vård: att män och kvinnor är lika positivt inställda till det.
– För tittar man på beroendebehandling generellt, så är majoriteten som söker hjälp män. Vi hoppas att fler kvinnor kan tänka sig att söka hjälp med denna typ av behandling.

Mer från Accent