IOGT-NTO och EU

EU vill reglera alkohol för att minska cancerfallen

Lagom till Världscancerdagen den 4 februari lanserade EU sin nya cancerplan. Planen innehåller flera alkoholpolitiska förslag. "En seger för IOGT-NTO", säger Kalle Dramstad.

I går presenterade EU-kommissionen sin nya cancerplan. Det är en ambitiös plan som omfattar flera nivåer: prevention, tidig upptäckt, vård och livskvalitet för patienter och tillfrisknade. Ett kunskapscenter för cancer på EU-nivå ska också inrättas.

I planen förslås åtgärder på en rad områden för att minska de cancerformer som går att förebygga; enligt kommissionen 40 procent av alla cancerfall. Hit hör definitivt de cancerfall som orsakas av alkohol. Kommissionen konstaterar att cancer är den vanligaste alkoholrelaterade dödsorsaken i EU; 29 procent av alla dödsfall som alkohol bidragit till orsakas av cancer. Det är bra många fler än de 20 procent som orsakas av levercirrhos.

Kalle Dramstad, politisk rådgivare på IOGT-NTO, är mycket nöjd med hur alkoholens roll för cancer tas upp i EU:s cancerplan.

– Ett av våra mål har ju varit att alkohol ska få en konkret del i planen, att man ska erkänna att alkohol orsakar cancer, och nu är det med, säger han vid en sändning i Facebook-gruppen IOGT-NTO-medlem några timmar efter presentationen av planen.

”De har ett enormt tryck på sig från alkohollobbyn, men har ändå valt att lyssna på forskningen och folkviljan.”

Emil Juslin, politisk assistent IOGT-NTO

IOGT-NTO har länge drivit frågan om alkoholens roll, bland annat genom att uppmana alla att delta i det samråd med befolkningen som kommissionen genomförde för ganska precis ett år sedan.

– Jag tror verkligen att samrådet haft en väldigt stor inverkan. Kommissionen hade inte reagerat som de gjort om inte vi varit så många som varit med och lagt fram argument och kommenterat. De har ett enormt tryck på sig från alkohollobbyn, men har ändå valt att lyssna på forskningen och folkviljan, säger Emil Juslin, politisk assistent i EU-frågor på IOGT-NTO, i samma sändning.

I planen skriver kommissionen att de kommer att öka stödet för medlemsländerna att införa evidensbaserade åtgärder för att minska skadlig alkoholkonsumtion med 10 procent till 2025. Det sista anser Kalle Dramstad vara smolket i glädjebägaren.

– Att de inte definierat vad som är skadlig konsumtion är en brist. All alkoholkonsumtion kan orsaka cancer, men de vågar inte säga det, säger Kalle Dramstad.

Vissa länder har därför snabbt tagit sig frihet att göra egna tolkningar.

– De hävdar att vin är särskilt och vin ingår i deras kultur, säger han.

”Vinindustrin hävdar att vin ingår i medelhavskosten och därför är nyttigt. Men medelhavskost är ju bra, trots att vin ingår.”

Emil Juslin, politisk assistent IOGT-NTO

Emil Juslin beskriver hur vinlobbyn försöker komplicera en enkel sak.

– Medelhavskost, med mycket grönsaker och frukt, är de flesta överens om är nyttigt och hälsosamt. Vinindustrin hävdar att vin ingår i den kosten och därför är nyttigt. Men medelhavskost är ju bra, trots att vin ingår. Vinet bidrar inte till nyttan, säger han.

I planen säger kommissionen också att de ska se över EU-lagstiftningen om skatter. 

– Idag får man inte beskatta vin efter alkoholhalt. Det är alltså samma skattesats vare sig vinet innehåller åtta eller femton procent alkohol. Ur hälsosynpunkt är det jättekonstigt, säger Kalle Dramstad.

Inte heller gränshandeln kommer undan i cancerplanen.

– De vill minska möjligheterna till smuggling och skattefusk, så att resenärer inte längre ska kunna åka till Tyskland och fylla en kärra för att komma undan svensk alkoholskatt. Det här är något som IOGT-NTO har jobbat för i flera decennier så det är en fantastisk vinst, säger Kalle Dramstad. 

”Det här är kanske den största grejen i planen. Det är väldigt roligt att de nu går ut och säger att varningstexter är något vi behöver.”

Kalle Dramstad, politisk rådgivare IOGT-NTO

För att minska risken att unga exponeras för alkoholreklam ska kommissionen noga övervaka införandet av direktivet för audiovisuella medietjänster om kommersiell kommunikation för alkoholhaltiga drycker. Direktivet gäller även plattformar för videodelning.

Före utgången av 2022 vill EU-kommissionen att alla alkoholförpackningar redovisar innehållet och näringsvärdet och att de senast under 2023 ska förses med varningstexter.

– Det här är kanske den största grejen i planen. Det ger ett stöd till Irland som redan beslutat om cancervarningar på alkohol. Tidigare har kommissionen motarbetat Irland, så det är väldigt roligt att de nu går ut och säger att varningstexter är något vi behöver, säger Kalle Dramstad.

Kommissionen lovar också stöd till medlemsstaterna för att införa evidensbaserade korta interventioner i primärvården, på arbetsplatser och i socialtjänsten.

Slutligen ska möjligheten att använda jordbruksstöd till vinreklam ses över.

Mer från Accent