Riksdagen

Svagt engagemang för drogfrågor i rikspolitiken

Under höstens motionstid hade riksdagsledamöterna lämnat cirka 60 förslag om alkohol, narkotika, dopning eller tobak. Inget förslag godkändes av Riksdagen.

Det råder stiltje i drogpolitiken. Engagemanget för folkhälsan är som bortblåst. Inte ens det faktum att anslaget till åtgärder på alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdena föreslås minska med 100 miljoner nästa år verkar röra upp några känslor.

Om det finns något engagemang så handlar det om att luckra upp alkoholpolitiken. De flesta av de 60 motioner som lagts under höstens allmänna motionstid i Riksdagen innehåller förslag i den riktningen.

– Alkoholfrågan har reducerats till att handla om gårdsförsäljning, sa riksdagsledamoten Karin Rågsjö i en intervju med Accent för en tid sedan.

Ungefär detsamma sa socialminister Lena Hallengren under en debatt anordnad av Alkoholpolitiskt forum för några veckor sedan. Där konstaterar hon också att den debatten egentligen handlar om monopolets vara eller icke vara. Något större tryck från producenterna själva att få sälja har hon inte märkt av.

– De har väl inget emot att få sälja själva, men de skriker inte heller efter det. De är ganska nöjda med att Systembolaget säljer deras produkter, sa hon.

En titt på de avslagna motionerna visar att de flesta, 19 stycken, följdriktigt handlar om ”gårdsförsäljning”. Dessutom föreslår sex motioner att monopolet ska avskaffas eller luckras upp genom att livsmedelshandeln tillåts sälja starkare drycker än folköl.

Fyra motioner gäller serveringstillstånd och öppettider. En vill att vinprovningar ska undantas från serveringstillstånd, en annan att alla krogar ska få hålla öppet till klockan 05:00, en tredje att mikrobryggerier ska få servera större mängder öl än idag, och den fjärde att starköl ska få serveras på läktarna under svenska hockeyligans matcher.

En motionär föreslår sänkning av åldersgränsen för inköp på Systembolaget till 18 år och en annan att Systembolagets ombud ska få hålla lager.

Elin Lundgren, socialdemokrat och medlem i IOGT-NTO, föreslår förbud mot alkoholreklam.

Kristdemokraterna, KD, har lämnat en omfattande partimotion om hälso- och sjukvården. Flera delar rör alkohol och narkotikaområdet. Bland annat föreslås att hälso- och sjukvården blir huvudman för missbruks- och beroendevården, i stället för det delade huvudmannaskap som idag finns mellan kommuner och landsting/regioner. Något som efterlysts från flera håll, senast av företrädare för svensk förening för beroendemedicin i en debattartikel i Dagens Nyheter.

KD efterlyser också en revidering av ANDT-strategin där de bland annat saknar formuleringar om en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik.

Om så gott som samtliga motioner rörande alkohol handlar om liberalisering så går meningarna lite mer isär på narkotikapolitikens område. Men även på detta område saknas diskussion. Trots att alla förfasas över att så många dör av narkotikarelaterade orsaker i Sverige verkar det inte engagera politikerna särskilt mycket.

I KD:s motion föreslås utbyggt sprutbytesprogram och ökad tillgång till Naloxon. Partiet föreslår också att riksdagen ska tillkännage ett motstånd mot legalisering av cannabis.

En motionär föreslår att rum för övervakad injektion ska inrättas.

Centerpartisterna Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi vill att narkotikapolitiken utreds med fokus på hur dödsfallen ska kunna förebyggas och vill särskilt att utredningen tittar på Portugal som avkriminaliserat bruket av narkotika.

Sverigedemokraterna Markus Wiechel och Jennie Åfeldt vill att polisen får större befogenhet för att bekämpa narkotikabrottslighet.

Mer från Accent