ANDT

Halverade anslag till förebyggande insatser

I budgetplaneringen för 2020 är statens medel för ANDT- och spelförebyggande arbete mer än halverat. Riksdagsledamoten Karin Rågsjö anser att det är detsamma som att lägga ner arbetet.

I budgetplaneringen för 2020 föreslås anslaget till ANDT, alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelförebyggande arbete mer än halveras år 2020 jämfört med 2018, då anslaget var närmare 196 miljoner.

Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot som sitter i Socialutskottet, anser att en halvering av budgeten är detsamma som att lägga ner verksamheten.

– Det måste komma nya pengar. Annars kan vi lika gärna lägga ner hela ANDT-området. Det går inte att bedriva bra verksamhet utan pengar.

Hon tror att det gick lite fort när budgeten togs fram.

– Jag tror inte att Moderaterna och Kristdemokraterna riktigt förstod vilka konsekvenserna skulle bli. De gjorde riktade nedskärningar för Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna och hade nog inte tid att sätta sig in i vad det skulle leda till.

Det är stor skillnad mellan en vanlig budget och den budget som Riksdagen klubbade igenom i höstas.

– Den vanliga budgeten är ju gigantiskt omfattande. Varje område behandlas utförligt och detaljerat. Det hade inte M och KD förutsättningar att hinna med och deras budget var ju tunn, bara tjugo sidor eller så.

Karin Rågsjö är ändå förvånad över att ANDT-området drabbas så hårt av nedskärningar.

– Åtminstone narkotika och dödsfallen är ju ett område det pratas om hela tiden. Däremot är ointresset för alkoholens skadeverkningar anmärkningsvärt. I politiken har alkoholfrågan reducerats till att handla om gårdsförsäljning, säger hon.

Redan för i år är anslaget till ANDT och spel minskat med 30 miljoner. Hoppet för att vårbudgeten ska tillföra mer pengar är inte stort. I måndags aviserade finansminister Magdalena Andersson att reformutrymmet för vårbudgeten är litet.

– Svensk ekonomi är stark. Vi har en historiskt hög sysselsättningsgrad och starka offentliga finanser. Men riksdagens beslut om budgeten innebär att skatterna sänkts med 20 miljarder kronor. Det gör att reformutrymmet är obefintligt i den kommande vårändringsbudgeten, så nya satsningar behöver vara finansierade, säger hon i ett pressmeddelande.

Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO är oroad.

– Nedskärningarna är otroligt oroväckande och bara en del i den nedrustning vi ser i ANDT-arbetet, säger hon.

Liksom Karin Rågsjö anser hon att nedskärningar av den här storleken förhindrar möjligheten för staten att bedriva vettig verksamhet.

– Men vår förhoppning är att det här är ett undantag och att nya pengar kommer i nästa års budget, säger hon.

Mer från Accent