Alkoholpolitik

Lena Hallengren: Distanshandeln viktigaste frågan i alkoholpolitiken

Distansförsäljningen hotar monopolet, och till skillnad från gårdsförsäljningen är den redan här. Därför anser socialminister Lena Hallengren att distansförsäljningen är den viktigaste alkoholpolitiska frågan just nu.

– Distansförsäljningen tas inte på allvar. Man pratar om människors frihet, men förstår inte konsekvenserna. Distanshandlen utmanar monopolet på riktigt, men har hamnat i skuggan av gårdsförsäljningen, säger socialminister Lena Hallengren vid ett möte med Alkoholpolitiskt forum.

Delvis kan det bero på att gårdsförsäljning faktiskt ska utredas – igen. Det var för ett år sedan som socialutskottet beslutade att uppmana riksdagen att verka för att regeringen ska genomföra en lagändring för att möjliggöra ”gårdsförsäljning”, eller snarare producentförsäljning, av alkohol. Riksdagen godkände förslaget under förutsättning att försäljningen inte hotar Systembolagets monopol. Något som tidigare utredningar misslyckats med. Nu ligger det alltså åter på regeringens bord att lista ut hur det ska gå till.

 – Varken jag eller Socialdemokraterna har bytt åsikt i frågan, men i och med januariöverenskommelsen har vi lovat att utreda om vi kan hitta en väg att förena gårdsförsäljning med monopolet, säger Lena Hallengren.

Hon anser att hela debatten är konstruerad och egentligen handlar om att avskaffa monopolet.

– Det är en oärlig diskussion. Frågar man den som har en vingård så är de väl inte emot att få sälja själva, men de skriker inte heller efter det. De är ganska nöjda med att Systembolaget säljer deras produkter, säger hon.

Förespråkarna hävdar att gårdsförsäljning ska rädda landsbygden.

– Är man emot får man höra att man inte vill att hela Sverige ska leva, säger hon.

Hur gårdsförsäljningen ska kunna ge så många jobb samtidigt som den inte ökar alkoholkonsumtionen har ingen kunnat förklara. Inte heller hur så många arbetstillfällen ska uppstå på landsbygden när den mesta produktionen sker i bryggerier i storstäder är också en gåta.

Lena Hallengren påpekar också att småföretag i form av mikrobryggerier tillkommit i en rasande takt de senaste åren.

– Och det har ju skett med de regler vi har så det är tydligt att det inte krävs någon ändring för att småföretagandet ska kunna växa.

Flera seminariedeltagare efterfrågade en uppdaterad alkoholstrategi.

– Ska den finnas kvar så behöver den uppdateras, men jag kan inte svara på om vi kommer att göra det, säger hon.

Sven Andréasson, ordförande i alkoholpolitiskt forum, undrar om regeringen övervägt ett främjandeförbud för distanshandeln? I Norge finns redan ett sådant förbud vilket innebär att det är förbjudet att marknadsföra alkoholförsäljningen. Endast listor med varunamn och pris får presenteras på webbplatsen.

– Det som ligger närmast till hands är nog att dela på kedjan, genom att försäljning och distribution inte får hänga ihop, säger hon.

Inte heller nu är det tillåtet för den som säljer alkoholen att ombesörja transporten, eftersom transportören ska var oberoende i förhållande till säljaren. Men många distanshandlare underlättar för kunderna genom att erbjuda bokning av transport direkt via webbplatsen där man beställer varorna.

Att stoppa all alkoholreklam tror hon blir svårt.

– Man behöver ju bara se hur mycket reklam det finns för att förstå att det är en viktig inkomstkälla för medierna. De har ju inte alltid jättegott om pengar.

Enligt Lena Hallengren är alkohol ingen fråga som diskuteras särskilt mycket i politiken.

– Delvis tror jag det beror på att unga inte dricker längre, säger hon.

Gunborg Brännström, ledamot i Alkoholpolitiskt forums styrelse, påpekar att de goda resultaten kanske delvis kan förklaras av de insatser som gjorts, inte minst av de ANDT-samordnare som finns runt om i landet.

Under slutdiskussionen framförde seminariedeltagarna en rad önskemål till ministern, bland annat nya riktlinjer för Folkhälsomyndigheten så att icke-smittsamma sjukdomar får samma tyngd som smittsamma, ett nationellt kompetenscenter för alkoholskadade barn och att regeringen driver på för en global ramkonvention för alkohol, motsvarande den som redan finns för tobak.

Mer från Accent