Opioidkris i USA

Opioidjätte vill förlika

Processen mot Purdue Pharma, ett av de mest uppmärksammade läkemedelsföretagen som anklagats för att ha bidragit till den amerikanska opioidkrisen, kan ha nått en förlikning.

Med sitt smärtstillande opioidbaserade läkemedel OxyContin har Purdue Pharma pekats ut som en av de tidigaste aktörerna bakom opioidkrisen. Företaget var tidiga med en aggressiv marknadsföring av den beroendeframkallande medicinen och uppmuntrade läkare att skriva ut OxyContin i höga doser.

Efter att ha stämts av tusentals kommuner och delstater har man nu skissat fram en förlikning som skulle kunna avgöra nästan alla fall. Det rapporterar New York Times. Detaljerna är ännu inte helt klara men enligt källor till New York Times så kommer Purdue Pharma begäras i konkurs och ett nytt bolag kommer att bildas för att fortsätta sälja företagets mediciner. Inkomsten från försäljningen av läkemedlen skulle gå till att betala de målsägande.

Purdue Pharma håller även på att ta fram läkemedel för att häva opioidöverdoser och för att bekämpa opioidberoende. Tanken är att dessa mediciner ska doneras. Däremot medger inte Purdue Pharma att de ska ha gjort något fel.

Företagets ägare, familjen Sackler, kommer också att betala en bot på 31 miljarder kronor över loppet av sju år. Sacklerfamiljen kommer heller inte att ha något att göra med det nya bolag som ska förvalta Purdue Pharmas läkemedel efter en förlikning. Men många åklagare på delstatsnivå är fortfarande inte nöjda med förlikningen och kräver att familjen Sackler ska betala mer för de kostnader som opioidkrisen orsakat.

Tidigare har läkemedelsföretaget Johnson & Johnson funnits delaktiga i opioidkrisen av en domstol i Oklahoma och bolaget Insys Therapeutics gick i konkurs efter att deras sätt att marknadsföra sina fentanylläkemedel fällts. Purdue Pharma skulle om denna förlikning går igenom vara det första läkemedelsföretag som löser tusentals stämningar i ett slag på detta sätt.

Mer från Accent