Expedition 50

Nya bud i Expedition 50 – FS föreslår två norrlandsdistrikt

Den heta debatten om sammanslagning av IOGT-NTO:s norrlandsdistrikt har lett till att förbundsstyrelsen ändrat sitt förslag. De föreslår nu att de fyra norrlandsdistrikten blir två, och inte ett enda.

Beslutet togs vid förbundsstyrelsens, FS, sammanträde i helgen och innebär att det förslag som presenteras för kongressen i juni går i linje med utredaren Erik Wagners förslag: IOGT-NTO:s nuvarande 23 distrikt blir 8, vilket innebär att Norr- och Västerbotten bildar ett distrikt och Jämtland och Västernorrland bildar ett.

I ett mejl från förbundsordförande Johnny Mostacero och vice ordförande Andrine Winther, betonar de att FS fortfarande står fast vid att det bästa för IOGT-NTO som helhet är att bilda ett distrikt av de fyra nordligaste:

”Expedition 50 och vår fortsatta resa tillsammans är dock ett arbete som kräver dialog, att vi har en förmåga att lyssna på varandra och ha tillit till att det vi gör är det bästa för helheten. Vi har under hösten och fram till förbundsstyrelsens möte den gångna helgen samtalat, lyssnat in och vänt och vridit på perspektiv och förutsättningar.”

I november beslutade FS att lägga fram ett förslag till kongressen om sju distrikt. Sedan dess har de distrikt som föreslås gå samman träffats och diskuterat hur sammanslagningen ska gå till. Kritik har vid flera tillfällen, som Accent tidigare rapporterat, förts fram, inte minst från de nordligaste distrikten. Träffar och samtal har också förts mellan förbundets två ordförande och representanter från de fyra nordligaste distrikten.

Resultatet av processen är alltså att FS beslutat att ändra sitt förslag: ”Utifrån dessa samtal så har förbundsstyrelsen beslutat sig för att lägga fram ett förslag om åtta distrikt. Med undantag av att Norrbotten och Västerbotten föreslås bli ett distrikt och att Jämtland och Västernorrland föreslås bilda ett så är allt annat lika med förbundsstyrelsens tidigare förslag från november.”

I mejlet konstateras att om IOGT-NTO ska bli en stark och blomstrande organisation behövs mer tillit och förtroende inom organisationen: ”En viktig del i att bygga tillit är att lyssna och mötas. Inte minst viktigt när åsikter står långt ifrån varandra. Det är det förbundsstyrelsen gjort när vi nu efter samtal och inlyssning ändrar det förslag på distriktsindelning som vi kommer lägga fram till kongressen.

FS hänvisar till sin målbild, att skapa jämnstarka distrikt: ”Vår övertygelse är som sagts tidigare att de fyra nordligaste distrikten blir starkare som ett gemensamt. Om detta stämmer eller inte låter vi den kommande kongressperioden utgöra svaret på, och tillsammans får vi utvärdera resultatet av hela sammanslagningen till kongressen i Jönköping 2021.”

Mer från Accent