IOGT-NTO och EU

Irma Kilim nominerad till EU-kommitté

Regeringen har idag beslutat att nominera IOGT-NTO:s drogpolitiska chef Irma Kilim till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Nätverket för icke-smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases), NCD-nätverket, nominerade Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, till ledamotsplatsen tidigare i maj. Det slutgiltiga beslutet om vilka 12 ledamöter Sverige ska nominera fattades vid regeringssammanträde i dag, och en av de nominerade blir alltså Irma Kilim. 

– Jag är otroligt glad och stolt, dels för mig personligen, men också för att vi nu får ytterligare en plattform att påverka från, säger hon.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är ett rådgivande organ som företräder det organiserade civila samhället i EU-systemet. 

– Man kan säga att kommittén är civilsamhällets röst i EU, som yttrar sig över regeländringar och lagförslag, säger Irma Kilim.

Vad ser du mest fram emot?

– Att få öka kunskapen om vikten av folkhälsa och förebyggande arbete. Folkhälsofrågor är inget man kan bortse från till förmån för ekonomiska intressen. Sedan ser jag fram emot att få åka till Bryssel, om det nu går, och äta våfflor. Och att få vara lite närmare vårt Brysselkontor igen, säger Irma Kilim, som tidigare varit som tidigare varit politisk sekreterare i EU-frågor för IOGT-NTO.

Mer från Accent