#nykterfrizon

IOGT-NTO-rörelsen samlas kring #nykterfrizon

Även Junis, UNF och NSF drar upp riktlinjerna för att arbeta vidare mot sexism och sexuella trakasserier. "Vi kommer att tala om ett före och efter", säger Samuel Somo, UNF.

 #nykterfrizon är IOGT-NTO-rörelsens svar på #metoo, som visar att sexism, sexuella trakasserier och övergrepp förekommer även i nyktra sammanhang.

Det är skrämmande, men inte förvånande. Ett bra initiativ och modigt att man tar tag i en sån här fråga inom rörelsen. Det kan vara tufft att berätta i en organisation där många känner många, säger Karin Wester, förbundsordförande i Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF.

Alla ledare i NSF går sedan tio år tillbaka en obligatorisk webbkurs, Trygga möten. Detta för att utbilda sig i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp, och hur man ska agera om man tror att någon far illa.

Men det här räcker inte. Man ska våga prata om sexuella trakasserier på våra scoutmöten. Förbundsstyrelsen kommer att framföra sina tankar om en utveckling av Trygga möten för att se hur vi gemensamt kan arbeta vidare för att förebygga, upptäcka och hantera kränkningar, säger Karin Wester.

NSF:s styrelse kommer att ha ett särskilt möte med utmanarscouterna som representerar medlemmarna på högstadiet och gymnasiet.

Vad vill ungdomarna att vi ska göra för att förändra, frågar Karin Wester.

Medlemstidningen Scouting spirit som kommer ut i veckan, handlar om kroppen.
Där belyser vi #metoo som vi tycker är viktigt. Men den var redan på tryck när #nykterfrizon kom med sitt öppna brev, säger Karin Wester.

Samuel Somo, generalsekreterare i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, tycker det är skönt att frågorna lyfts som ett strukturellt problem.

– Inget område är felfritt. Även om man pratat om sexuella trakasserier i olika forum har #metoo skakat om. Vi kommer att tala om ett före och efter.

På personalsamling och förbundsstyrelsemöte kommer UNF att diskutera vad som kan göras i det förebyggande arbetet.

Nästa generation ska inte behöva hantera detta, inte bete sig på samma destruktiva sätt. Att helt skylla på alkohol och droger går inte, därför är inte heller nykterhetsrörelsen befriad. Alkohol förstärker destruktivt beteende, men i grunden ligger maktstrukturer, säger Samuel Somo.

UNF har gjort en genomgång inom den egna organisationen och sett att frågor om sexuella trakasserier och övergrepp alltid tagits upp när de kommit till ansvarigas kännedom.

Det tycker jag folk ska veta. Kommer nånting fram så hanterar vi det. Har vi namn kan vi utreda på ett annat sätt. Men även om du inte vill namnge någon, är det bra att berätta för oss, så vi får en helhetsbild, säger Samuel Somo.

För att bryta tystnadskulturen finns därför nu, både UNF:s och NSF:s hemsidor, formulär där den som vill kan skriva sin egen berättelse utan att uppge sitt namn.

Även om det är anonymt blir det personligt. Det är ju någons historia som jag får ta del av, säger Karin Wester, som är den i NSF som läser.

Hon fortsätter:

– När något dyker upp måste vi fundera. Även om vi tycker att vi har en bra handlingsplan, kan det vara något som vi inte tänkt på, vi måste hålla det aktuellt hela tiden.

IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis, organiserar barn upp till 15 år. Även här finns det ett formulär på hemsidan så att den som vill kan berätta.

  Vi arrangerar tusentals aktiviteter, det är klart att det händer saker, och det måste vi vara beredda på. De barn vi möter är ett genomsnitt av barn i Sverige, de är varken mer eller mindre utsatta. Vi har krishanteringsstrategier som vi använt och som fungerat i verkliga situationer, säger förbundsordförande Mona Örjes,

Junis har sedan länge en ledaretisk policy som alla ledare måste skriva under.

– Mycket är inte något nytt, utan sådant som vi jobbat med tidigare, men nu snäpper vi upp och blir lite bättre. Även om vi har samma problem som samhället i stort, så ska vi vara bättre, säger Mona Örjes.

Läs om IOGT-NTO:s arbete med #nykterfrizon som Accent tidigare rapporterat om här.

Dåligt bemötande ställs på sin spets

Nära var femte medlem som är ”mycket aktiv” har det senaste året känt sig otrevligt eller illa bemött i IOGT-NTO. För Lina Bobergs del innebär det att hon överväger att lämna sitt uppdrag i förbundsstyrelsen.

Kommentar: Synliggör konflikten

Ett år efter att Accent publicerade uppropet #nykterfrizon publicerar vi nu en uppföljning där vi försöker få ett grepp om vart …

Mer från Accent