#nykterfrizon

#nykterfrizon mötte ministern

Representanter för upprop som gjordes i samband med #metoo hösten 2017 har bjudits in till kulturminister Amanda Lind. Även #nykterfrizon var representerade.

Kultur- och civilsamhällesminister Amanda Lind har bjudit in de upprop som organiserades i samband med #metoo hösten 2017 för samtal. Bland de inbjudna uppropen finns nykterhetsrörelsens eget #nykterfrizon. Uppropets representanter vid mötet var Lovisa Bengtsson och Wilda Kristiansson.

– Det var fint att få träffa andra upprop. Vi var fyra på plats. Amanda Lind har delat upp uppropen och träffar alla i mindre grupper. Det kändes som om hon var genuint intresserad, säger Wilda Kristiansson när Accent möter henne och Lovisa Bengtsson utanför departementet direkt efter mötet.

”Vi är förbi första chockfasen. Nu måste organisationerna arbeta vidare, och det är viktigt att motverka att backlashen blir för stor.”

De tycker att de blev mycket väl bemötta.

– Hon kändes påläst och ställde många följdfrågor på våra presentationer. Vi fick ju bara tre minuter var. Hon ville verkligen förstå och hon verkar förstå var #metoo befinner sig just nu: vi är förbi första chockfasen. Nu måste organisationerna arbeta vidare, och det är viktigt att motverka att backlashen blir för stor, säger Lovisa Bengtsson.

Deras slutsats efter mötet är att IOGT-NTO verkar ha kommit ganska långt.

– Vi har ju fått med oss männen också. Det var också viktigt att förbundsledningen reagerade snabbt, att Johnny Mostacero gick ut tidigt och markerade att det här är en viktig fråga och att det utsågs en person, Andrea Lavesson, som vi kunde kontakta. Vi har inte heller upplevt samma backlash som de andra organisationerna, säger Wilda Kristiansson.

Från fredags möte hos kultur- och civilsamhällesministern Foto: Lena Sandstedt

Lovisa Bengtsson instämmer.

– Jag tycker inte att man skämtar om #metoo inom vår rörelse på samma sätt som de andra beskriver, säger hon.

De uppfattade att ministern förstod att samhällsproblemet kräver större insatser för att komma till rätta med problemet.

– Hon kan påverka en del. Hon kan styra hur civilsamhället får stöd till verksamhet. Hon ville också gärna ha tips på sådant vi tycker behöver åtgärdas, säger Lovisa Bengtsson.

Det var inte bara under mötet ministern tog emot synpunkter.

– Det här var en inledande dialog. Vi fick kontaktuppgifter till statssekreteraren som vi kan kontakta när som helst. Så om någon har synpunkter kan de höra av sig till mig eller Lovisa så kan vi framföra dem, säger Wilda Kristiansson.

”Vi har visat på elefanten i rummet och kan prata om den. Det har också varit viktigt att känna att vi är många och att vi har varandra.

De tycker båda att #nykterfrizon har lett till förändringar.

– Vi har visat på elefanten i rummet och kan prata om den. Det har också varit viktigt att känna att vi är många och att vi har varandra, säger Wilda Kristiansson.

Lovisa Bengtsson fyller i:

– Att man förstår vad som är sexuella trakasserier och att vi kunnat sätta ord på maktstrukturer som man tidigare inte kunnat beskriva. Det har varit viktigt.

Båda har en hel del tankar om hur nykterhetsrörelsen ska jobba vidare med frågan.

– Vi behöver inse att de maktstrukturer som ledde till #metoo är desamma som också hindrar unga från att komma fram i rörelsen. Men det är fint i nykterhetsrörelsen att många faktiskt säger ifrån och ledsnar, säger Wilda Kristiansson.

– Det här är ju inte beteenden man föds med utan sådant man förvärvar. Därför krävs det att kränkande beteende inte belönas och att det finns kvinnliga förebilder, säger Lovisa Bengtsson.

Hon betonar att det inte är enkelt.

– När man är van vid vissa privilegier kan man uppleva sig som förtryckt om man blir av med en del av dem, även om man fortfarande är mer priviligierad än andra. Det är inte konstigt. På en arbetsplats kan man säga upp någon, men att utesluta någon ur en rörelse som kanske varit som den personens familj är ett jättesvårt beslut, men det är också problematiskt om den som varit utsatt känner sig tvingad att lämna rörelsen, säger hon.

– Ja, man måste ha förståelse för att det är svårt att förändra, utan att för den skull acceptera olämpligt beteende och gamla strukturer, säger Wilda Kristiansson.

”Är det någonstans vi borde kunna jobba med demokrati och människosyn så är det i nykterhetsrörelsen.”

Hon tycker ändå att nykterhetsrörelsen har bra förutsättningar.

– Är det någonstans vi borde kunna jobba med demokrati och människosyn så är det i nykterhetsrörelsen. Det ingår redan i våra grundsatser och vi har ju legat i framkant vad gäller folkbildning, säger hon.

Lovisa Bengtsson tror att det krävs att förbundet ställer krav.

– Det kanske måste börja med att IOGT-NTO sätter upp mål och följer upp dem, till exempel ställer krav på att utbildningar ska genomföras. Det är också viktigt att ledningen fortsätter vara tydlig och att det jämställdhetsarbetet integreras i Expedition 50. Det är ett jättebra tillfälle när organisationen ändå står inför stora förändringar, säger hon.

– Jag tycker att huvudansvaret ligger hos männen i rörelsen nu, säger Wilda Kristiansson.

De tror båda att förändringar i nykterhetsrörelsen får effekt även på andra ställen.

– Våra medlemmar finns överallt i samhället. Om vi skapar den värld vi vill ha inom rörelsen så ger det ringar på vattnet, säger Lovisa Bengtsson.

Kommentar: Synliggör konflikten

Ett år efter att Accent publicerade uppropet #nykterfrizon publicerar vi nu en uppföljning där vi försöker få ett grepp om vart …

Mer från Accent