Förebyggande

IOGT-NTO gör tummen upp för ANDTS-budget

IOGT-NTO gläds åt extra anslag till ANDTS-området. Däremot gillar de inte att pengarna tas från psykiatrin.

I regeringens budgetproposition för 2023 föreslås anslaget till ANDTS-området öka med 47 miljoner kronor. Främst för att stärka arbetet kopplat till psykisk hälsa och suicidprevention. Det tycker IOGT-NTO är bra, och ett resurseffektivt sätt att stärka folkhälsan och minska samhällets kostnader. 

– Det är bra att anslaget ökar. Vi hoppas att de extra pengarna främst kommer att läggas på förebyggande arbete, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

De extra medlen ska ha ”särskild bäring på området psykisk hälsa och och suicidprevention”.

– Det är också bra att regeringen visar att ANDTS-området, och kanske särskilt då alkohol, är en stor riskfaktor för psykisk ohälsa och suicid, säger hon.

Mindre nöjd är hon med att de extra resurserna tas från psykiatrivården: ”Finansieringen sker genom att anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri föreslås minska med motsvarande medel för detta ändamål”.

– Vi hoppas förstås att det här är en satsning och att det inte bara innebär att pengar tas från ett annat, lika viktigt, område. I stället skulle man ju till exempel kunna höja alkoholskatten.

IOGT-NTO vill också påminna finansminister Elisabeth Svantesson att OECD har beräknat att varje krona som investeras i effektiv alkoholpolitik ger 16 kronor tillbaka.

– Att förebygga är ett sätt att spara pengar. Ju mer man satsar på förebyggande åtgärder desto mer spar man. Det är en investering för framtiden, säger Irma Kilim.

Mer från Accent