Forskningspris

Hon prisas för sin forskning om kontrollerat drickande

Psykologen Stina Ingesson Hammarberg får Systembolagets juniora forskningspris 2024.

Stina Ingesson Hammarbergs forskning vid Karolinska institutet fokuserar på hur man kan utforma behandling för personer med alkoholberoende som vill kunna dricka på ett kontrollerat sätt.

– Dels har vi utvärderat två psykologiska behandlingar för att uppnå kontrollerat drickande. Sen har vi gjort en prediktorstudie för att undersöka vilka faktorer som påverkar om man klarar av kontrollerat drickande bättre. 

Gruppen hon undersökt är personer med ett uttalat alkoholberoende men som inte lider av någon allvarligare psykiatrisk samsjuklighet eller svåra sociala konsekvenser, som exempelvis hemlöshet.

– Syftet med att utvärdera den här typen av metod är att tillgängliggöra metoder som större delen av gruppen som söker för beroende skulle kunna tänka sig att pröva. Vi har ett stort behandlingsgap där majoriteten är måttligt alkoholberoende och inte vill ha helnykterhet som mål. 

Hon kom in på alkoholområdet via en studie om behandlingsmetoder för anhöriga till personer med alkoholberoende. Sedan dess har hon också arbetat kliniskt med behandling på Beroendecentrum. Det var där hon fick upp intresset för området kontrollerat drickande.

– Det är ett område som handlar mycket om hur vi ser på människor, normalitet, stigma. Och hur viktigt det kan vara att få vara som alla andra. 

Att prisas av Systembolaget för sin forskning har fått henne att känna sig uppmuntrad i sin forskning.

– Det betyder att någon annan också ser att det här är viktigt. Andras erkännande av forskningen är viktigt. Det blir någon slags pepp och uppmuntran att fortsätta med det vi slagit in på.

Just nu håller hon på med en studie om hur en vit månad påverkar förmågan att klara av ett kontrollerat drickande och om det påverkar patientens målsättning.

– Sen skriver jag en behandlingsmanual om integrerad behandling av ätstörningar och alkoholproblem. Vuxna med ätstörningar har i hög grad samsjuklighet och där är alkohol en stor del. Det finns ett stort värde i att integrera behandling och erbjuda vård under samma tak. 

Mer från Accent