Opioidkris i USA

Förlikningspengar går till vårdprogram

Förlikningspengar från läkemedelsföretag används nu till opioidvård i Ohio. "Pengarna är helt avgörande," säger Karolyn Tibayan.

Fyra av USA:s största läkemedelsföretag har nått en ekonomisk uppgörelse på 260 miljoner dollar med två distrikt i delstaten Ohio efter den opioidkris som svept över landet.

Ett av distrikten, Cuyahoga County i nordöstra Ohio, där dryg 450 personer har dött efter överdoser under 2019, tilldelades 23 miljoner dollar, motsvarande cirka 220 miljoner svenska kronor.

En av de kliniker i området som får ta del av pengarna är Metro Health Medical Center i Cleveland.

Pengarna kommer vara helt avgörande för vår framtida vård, säger klinikens direktör Karolyn Tibayan till Accent.

Två år har gått sedan Metro Health startade sitt särskilda vårdprogram med inriktning på opioider. Första året säger Karolyn Tibayan att de främst byggde infrastrukturen, så egentligen har verksamheten varit igång i ett år. Men hon säger sig redan se att de kan göra stor skillnad i lokalsamhället. Pengar är dock avgörande för att utveckla verksamheten.

Förlikningsprocessen avgjordes i oktober, men pengarna har inte kommit in på klinikens konto ännu. Det är sagt att de ska komma i en klumpsumma 2020.

16 miljoner av förlikningspengarna kommer att användas till klinikens beroendeprogram, där människor som sitter i fängelse får stöd. När de som är med i stödprogrammet avtjänat sitt straff får de en extern samordnare. Samordnaren hjälper dem under ett halvår att komma in i samhället igen, bland annat med sådant som att söka arbete eller få tandläkarvård.

Drygt 8,5 miljoner kronor kommer att gå till program för opioidbehandling. Där får deltagarna bland annat kamratstöd från personer som gått igenom en rehabilitering, juridisk hjälp, beteendestöd och hjälp att söka arbete.

– Det är en slags helhetsservice. Många har förlorat hela sitt sociala nätverk, sina hem, jobb och familjer, säger Karolyn Tibayan.

– Vi måste behandla hela personen. Om du bara behandlar beroendet, så kan det fortfarande finnas många triggers kvar i deras liv, vilket gör att de riskerar att hamna i ett återfall. För att utvidga denna service är förlikningspengarna mycket viktiga, fortsätter hon.

Läkemedelsindustrin i USA står inför mer än 2 600 stämningar från statliga och lokala myndigheter. De håller läkemedelsföretagen ansvariga för den opioidkris som svept över landet, och lett till mer än 400 000 dödsfall.

Karolyn Tibayan tycker att det är positivt att pengarna går till att vårda de som drabbats hårdast.

– Vi som arbetar ute på fältet ser hur viktigt det är att vi skapar dessa behandlingsprogram, säger hon, och fortsätter:

– Vi har visserligen minskat andelen förskrivna läkemedelsrecept för opioider i delstaten, men många är fortfarande beroende. För att öka tillgången till vård måste vi expandera, och det kostar med personal och utrymme. 

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer