Reklamförbud

Finland förbjuder alkoholreklam i sociala medier

Finland tar ett stort kliv mot förbud för alkoholreklam i sociala medier. Tillverkare tillåts inte längre använda Facebookinlägg i kommersiella syften. I Sverige finns inga liknande planer.

– Jag räknar med att reklamen riktad till finländska barn och ungdomar på sociala media kommer att minska med 80 till 90 procent, säger regeringsrådet Ismo Tuominen.

Som Accent tidigare berättat, skärper Finland från årsskiftet reglerna för alkoholreklam. Nytt i sammanhanget är att man nu drar åt tumskruvarna även vad gäller sociala medier.

Finländska barn och ungdomar är mycket aktiva på Internet och mobilsajter. Nu vill regeringen stämma i bäcken.

– Vi har sett hur sociala mediers ursprungliga tanke om ”samhörighet” utnyttjas i kommersiella syften; ”Gilla oss och vinn konsertbiljetter” eller ”Skicka oss dina bilder på sommarens bästa öl-upplevelser”, exemplifierar Ismo Tuominen.

De förslag som det finländska social- och hälsovårdsministeriet tagit fram, och som i lag nu även stadfästs av presidenten, handlar inte om att inskränka privatpersoners rätt att dela bilder och videor med varandra.

Däremot ska konsumenternas egna dryckesbilder inte längre få spridas på tillverkarens sidor på sociala medier eller på deras webbplatser.

Tillverkarna får från årsskiftet heller inte producera reklammaterial, typ videor, som är avsedda att spridas på konsumenternas sidor. Likaså blir det stopp för frågesporter, marknadsföringslotterier och spel där konsumenterna aktivt medverkar och alkoholreklam idag förekommer.

Någon större diskussion har de här lagändringarna inte väckt i Finland. Bryggerinäringen däremot har klart motsatt sig dem.

– Ett argument från alkoholindustrin har varit att förbud för digital reklam på nationell nivå är verkningslöst, eftersom reklamen då istället kommer från utlandet, berättar Ismo Tuominen.

Kan de finländska lagändringarna verkligen stoppa alkoholföretagens närvaro exempelvis på Facebook eller Twitter?

– Ett land kan inte ensamt förvandla den här världen. Men jag spår att alkoholreklamen till stora delar försvinner från helt offentliga och finskspråkiga Facebook-sidor, spel och tävlingar. Utländska sidor kommer att fortsätta sin verksamhet som förut på engelska. En del finländska företag kommer nog att försöka kringgå lagen, men jag tror ändå på en minskning på 80 – 90 procent.

I Sverige finns ingen diskussion om att införa motsvarande förändring. Den svenska alkohollagens kapitel om marknadsföring nämner inte internet eller sociala medier. Generellt för alla medier gäller dock att alkoholreklam ska vara måttfull och inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Den får inte heller rikta sig till ungdomar som inte fyllt 25.

I tillsynsutredningen, som lades fram i somras, kom utredaren Göran Lundblad fram till att marknadsföringsinsatser på sociala medier blir allt vanligare. Han konstaterade också att det kunde ifrågasättas om det var lagligt ”med hänsyn till barn och ungdomars överrepresentation i dessa medier”. Någon ändring av lagen föreslog han inte då det inte ingick i uppdraget för utredningen.

I början av året tillsatte regeringen en ny snabbutredning för att utreda vad som bör vara tillåtet i samband med e-handel och hemleverans av alkohol. Där ingår även marknadsföring, men det mesta av den tveksamma marknadsföring som sker på sociala medier är inte kopplad till e-handelsföretag utan till alkoholproducenter.

Så för svensk del lär det dröja innan det blir någon ny lagstiftning på området.

 

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer