Afrikansk handlingsplan mot droger sjösatt

34 afrikanska länder har sjösatt en handlingsplan för hur droger och organiserad brottslighet ska bekämpas. Bland annat ska droglagstiftningen harmoniseras och varje land ska öronmärka en viss andel av den nationella budgeten för kampen mot droger.

I början på oktober möttes ministrar med ansvar för droger och brottsbekämpning från 34 medlemsländer i Afrikanska unionen, AU, i Addis Abeba i Etiopien för att diskutera bland annat droghandel och organiserad brottslighet. Med på mötet var även representanter från internationella organisationer, bland annat FN-organet United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC.

På mötet konstaterades att drogsmugglingen ökar och att inkomsterna från olagliga aktiviteter stör vissa ekonomier och destabiliserar vissa afrikanska länder, enligt ett pressmeddelande från UNODC. Ministrarna enades om att det var dags att sluta prata och istället sjösätta de handlingsplaner som tagits fram.

De regeringar som deltog på mötet kom bland annat överens om att droglagstiftningen ska harmoniseras och att varje land ska öronmärka en viss andel av den nationella budgeten för kampen mot droger. Länderna ska även exempelvis införa minimumstandarder för drogmissbruksbehandlingar, göra mer för att kontrollera kemikalier som används vid tillverkning av olagliga droger, forska mer om droger samt förbjuda cannabisodling.

Jenny Stadigs

Mer från Accent