Accent

Accent toppar formen

Accent möter det nya året och våren med ny layout och omstuvat, samt delvis nytt innehåll.

Målet är att göra tidningen mer inbjudande och lättillgänglig, och att lyfta fram innehåll och ämnesområden som våra läsare efterfrågar, säger Ulrica Ambjörn, chefredaktör och ansvarig utgivare.

En läsarundersökning blev startpunkt för arbetet med att utveckla innehållet och förnya formen. Den visade att Accent har mycket hög trovärdighet i läsekretsen och att innehållet till stor del ligger i linje med vad läsarna efterfrågar. Det framkom dock att det finns ett behov att fylla när det gäller frågor om forskning och evidens inom alkohol- och narkotikaområdet. Något som i den nya formen lyfts fram. Särskilt utrymme ges också åt personnyheter och lokala föreningar.

– IOGT-NTO-rörelsen och hela den stora ”nykterhetsfamilj” i Sverige och världen som IOGT-NTO är en del av är en aktiv och livaktig gemenskap där mycket händer. Vi har ju inte möjlighet att bevaka och skriva om allt som är på gång, men Accent är en viktig sammanhållande länk för många. Och vi vill därför ge mer plats åt detta, lite som familjesidan i en lokaltidning, säger Ulrica Ambjörn.

Förutom nya typsnitt och större variation i textlängder har fler avdelningar skapats för att ge större omväxling och tydlighet. Logotypen och formatet (beskuren A4) har behållits, men tidningen trycks på ett nytt papper.

– Det papper vi valt är lite mattare, vilket ska vara läsvänligare genom att det blir mindre blänk.

Till stöd i arbetet har redaktionen också haft en omarbetad och fördjupad policy, som antogs av förbundsstyrelsen i slutet av 2016. I den fastslås bland annat att Accent ska vara en självständig journalistisk produkt och att huvudmålgruppen är de 80 procent av medlemmarna som inte är föreningsaktiva. Vilket i IOGT-NTO brukar betonas inte innebär att de är passiva.

– Att skriva under medlemslöftet och ta ställning för demokrati och att leva helnykter är ett aktivt beslut. Och medlemmars engagemang kan ta sig många olika uttryck, säger Ulrica Ambjörn.

Under hösten har Accents redaktion haft ett tätt och intensivt samarbete med formgivarna på Spektra Design som tagit fram den nya formen.

– Nu hoppas vi bara att läsarna är med oss!

Här kan du läsa Accent nr 1.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer