Vit jul

Vit jul får egen budskapsknapp

I år satsar IOGT-NTO extra på en stödknapp, och på att stimulera till jullovsaktiviteter.

Sedan 2007 har kampanjen för en vit jul, det vill säga en jul utan alkohol, rullat på. Men det är inte bara en kampanj för att få vuxna, som firar jul med barn, att avstå från att dricka alkohol under julen. I kampanjen ingår också att få föreningar att anordna aktiviteter för barn och unga under jullovet. Bara fantasin sätter gränser för vad en aktivitet kan innehålla.

I år kommer bland annat julpyssel, julfester, bio och tomtedisco att anordnas. Alla aktiviteter finns i kalendariet på kampanjens hemsida – och de fylls på hela tiden. Bland annat håller Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, liv i sin tradition att hålla kommunens fritidsgård öppen på själva julafton, vilket Accent tidigare skrivit om.

I år har IOGT-NTO beslutat att stimulera till extra satsningar på aktiviteter.

– Det är två saker som är nya. Dels en knapp som föreningarna kan beställa från distrikten och sälja för att få pengar till att anordna en aktivitet, dels kan distrikten få ett ekonomiskt bidrag om de anordnar någon större aktivitet som många kan delta i, säger Britt-Marie Johansson, distriktsansvarig på IOGT-NTO.

Knappen som ska säljas är inte en knapp att knäppa jackan med, utan en budskapsknapp som fästs på rockslaget.

– Det står ”Jag stödjer en Vit jul” på knappen. Det blir ett tydligt ställningstagande som förhoppningsvis kan leda till en del diskussioner. Alla distrikt har ställt sig bakom och köper in knappen och skänker dem till föreningarna som får behålla pengarna de får in.

Priset för knappen är 50 kronor.

– Men om någon vill betala 150 så är det förstås välkommet.

Tidigare har vuxna kunnat skriva under på att de ska avstå från alkohol åtminstone under julafton, juldagen och annandagen.

– Knappen kan köpas och bäras av alla. Och de som inte avstår alkohol kanske inte kommer att bära knappen, de kanske inte ens vill ha någon, men de kan åtminstone bidra till att badhuset håller öppet gratis eller vad det kan vara.

Badhusexemplet tar hon från Söderhamn.

– Vi hyrde under flera år badhuset på annandagen för att alla skulle kunna bada gratis. Förra året hörde kommunen av sig och ville vara med. Om vi bara bidrog något till inkomstbortfallet så skulle de inte ta någon entréavgift under mellandagarna. Totalt blev det fem avgiftsfria dagar. 

Den andra delen av IOGT-NTO:s satsning går ut på att få distrikten att genomföra stora arrangemang. 

Vad räknas som ett stort arrangemang?

– Det ska vara minst två av IOGT-NTO-rörelsens organisationer som samverkar om arrangemanget och det beräknade deltagarantalet ska vara minst 500. Det behöver inte vara så många vid ett tillfälle. Om man anordnar aktiviteten fler dagar så räcker det om det sammanlagt är minst femhundra deltagare. I Söderhamn förra året hade vi totalt över de fem dagarna tvåtusen som kom till badhuset, säger Britt-Marie Johansson. 

Det krävs också att aktiviteten marknadsförs som en Vit jul-aktivitet.

– Det ska synas. Vi ser också gärna att man hittar externa samarbetsparter, som kommunen eller något företag. Vi tycker också att man ska ta kontakt med kvinnojourer, brottsförebyggande enheter, socialtjänsten eller liknande för att få hjälp att sprida information om aktiviteten till de grupper som behöver den bäst. 

Hon tillägger:

– Vi vill ju visa att vi är en seriös aktör som vill vara med och bidra till att motverka kriminalitet och droganvändning.

Mer från Accent