IOGT-NTO-rörelsen

Vägval för nyktra scouter

I helgen debatterar NSF om de vill ha ett närmare samarbete med övriga IOGT-NTO-rörelsen eller med Scouterna.

I somras röstade övriga tre förbunds kongresser i IOGT-NTO-rörelsen – Junis, Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), och IOGT-NTO – för att fortsätta att utreda en ny gemensam organisationsform. I helgen ska det fjärde förbundet, Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF), ta ställning i frågan vid sitt förbundsmöte.

Med hänvisning till såväl sjunkande intäkter från Miljonlotteriet som sjunkande medlemsantal föreslår NSF förbundsstyrelse att förbundsmötet röstar för att under 2023-2024 utreda en ny gemensam organisationsform, samt att besluta om en extra kongress /förbundsmöte under 2024 för att fatta beslut om ny organisationsform.

De föreslår samtidigt att NSF:s förbundsstyrelse får i uppdrag att undersöka möjligheterna för NSF:s framtida organisering utanför IOGT-NTO-rörelsen. Något som förbundsmötets beredningsutskott menar är ”mycket problematiskt”: ”..det är svårt att förstå vad förbundsstyrelsen egentligen vill säga..”

Beredningsutskottet föreslår därför att ombuden röstar ja till förbundsstyrelsens förslag om fortsatt utredning av samarbete, men avslår den andra att-satsen.

Frågan om vilken väg NSF ska välja för framtiden tas även upp i två motioner. I den första, från Kronoberg-Blekinge scoutdistrikt, föreslås att NSF blir ett fristående scoutförbund med samverkansavtal med Scouterna, riksorganisation för cirka 1 000 scoutkårer i Sverige, samt med vad motionärerna kallar ”den Nya Nykterhetsrörelsen” (det vill säga Junis, UNF och IOGT-NTO). De vill att NSF fortsatt har en egen ekonomi och behåller sitt organisationsnummer.

I den andra motionen, undertecknad av motionärer från NSF scoutkårer i Klippan, Ekeby, Reftele, Fleninge-Ödåkra, Östersund, Mölnlycke och Vallentuna, föreslås att NSF ska ”omgående uppta förhandlingar med Scouterna om samgående”, och att verka för ”att NSF med sina ingående kårer får utgöra en form av intresseorganisation inom Scouterna med bibehållet organisationsnummer.”

Motionärerna vill även ”uppta förhandlingar med den framtida ’Nya Nykterhetsrörelsen’ om utformning av samverkansavtal mellan NSF-scoutkårer i Scouterna och ’Nya Nykterhetsrörelsen”.

Förbundsstyrelsen svarar i sitt yttrande att de ”uppskattar motionärernas engagemang”, men ”vill skynda långsamt och initialt fokusera på att utreda istället för att skynda in i nya förhandlingar.

Både förbundsstyrelsen och beredningsutskottet föreslår förbundsmötet att avslå båda motionerna. Oavsett vad NSF förbundsmöte beslutar står det sedan tidigare klart att de tre övriga förbunden kommer att ta nästa steg i frågan vare sig det blir tre eller fyra förbund som deltar i utredningen.

Mer från Accent