Krönika

Lucas Nilsson: Hållbar gemenskap för livet

Det är tuffa tider för många kommuner och regioner just nu. Prioriteringar måste göras. I det kan det vara lätt att titta på kommunala kulturbudgetar och andra satsningar på arenor där upplevelser och utbytet människor emellan är i centrum. Det får effekter för replokaler för unga, studiecirklar, föreningsverksamhet och kulturevenemang.

Parallellt sker en annan strömning där alkoholnormen föreslås breda ut sig, bland annat förslag om så kallad gårdsförsäljning, alkoholservering i kollektivtrafiken, om och fler och enklare serveringstillstånd. Ytor där alkoholen slår sig in och ställer sig i centrum, ibland på ställen där den tidigare inte funnits.

”Alkoholindustrin är väldigt mån om att vi ska bygga alla våra vänskaper runt flaskan.”

Att söka gemenskap och upplevelser hör livet till. Vänner, fester, festivaler, konserter, äventyr och skådespel. Det är att leva det goda livet. Det är ett tidlöst faktum. Vad som inte är tidlöst är vad vi bygger dessa gemenskaper och upplevelser kring. Vad vi sätter i fokus när vi spenderar vår tid tillsammans skiftar. Det avgörs av vår tids normer och utbud – vad vi som samhälle skapar förväntningar och förutsättningar för.

Alkoholindustrin är naturligtvis väldigt mån om att vi ska bygga alla våra vänskaper runt flaskan. Helst ska alkohol finnas överallt, jämt. De struntar fullständigt i skadorna de orsakar och de enorma kostnader som i slutändan dumpas på skattebetalarna.

IOGT-NTO står för något annat: Verksamheter som skapar positiva effekter för alla.”

Vi i IOGT-NTO står för något annat: Att bygga hållbara gemenskaper och upplevelser för livet där vi sätter människors väl i centrum. Satsningar och verksamheter som skapar positiva effekter för oss alla – snarare än skador och kostnader som dumpas på någon annan.

Dragkampen mellan att bygga våra gemenskaper kring alkoholindustrins intressen eller kring människors välmående pågår just nu. I det hoppas jag att du hjälper till och hugger i!

Mer från Accent