Nykterhet

Tjänster dras in efter miljontapp

Det är inte bara IOGT-NTO som berörs när Miljonlotteriets intäkter minskar. Samtliga förbund i IOGT-NTO-rörelsen förbereder sig för nedskärningar.

Nykterhetens scoutförbund, NSF, säger upp två personer. 15 tjänster blir 12. Det är två projektledare och en tjänst som biträdande generalsekreterare som tas bort. En av de berörda har kunnat omplaceras på en vakant tjänst.

– Vi fick en prognos inför förbundsstyrelsemötet i maj. Budgeten för 2019 var redan underfinansierad så vi behövde agera direkt, säger Linn Ternefors, generalsekreterare i NSF.

Det beslutades att förbundet skulle spara in tre miljoner kronor. Av omsättningen på cirka 23 miljoner utgörs drygt hälften av personalkostnader, och därför skulle också hälften av besparingarna göras på personalsidan.

2017 kom 88 procent av NSF:s pengar från Miljonlotteriet. Linn Ternefors säger att de som resten av rörelsen fortsätter att titta på fler sätt att finansiera verksamheten.

– Vi har ju fördelen att vi jobbar både nära IOGT-NTO-rörelsen och Scouterna och har möjligheter till stöd och samarbeten den vägen. Vi har inte behövt söka projektmedel tidigare, men nu tittar vi på olika möjligheter att söka bidrag, säger hon.

Linn Ternefors. Foto: Nathalie C. Andersson

IOGT-NTO:s juniorförbund Junis har inte planerat några uppsägningar än.

– Vi har påbörjat en budgetreviderings-process, men vi har inte kommit så långt. Vi räknar med att landa i den här processen framåt slutet av sommaren, säger generalsekreterare Linda Tjälldén.

Prognosen för hur mycket mindre Miljonlotteriets avkastning kommer att bli är ännu osäker.

– För oss handlar det också om statsbidraget från MUCF och hur många andra organisationer som söker pengar därifrån, säger Linda Tjälldén.

Junis har ett pågående arbete att söka andra inkomstkällor och tror mycket på IOGT-NTO-rörelsens gemensamma insamlingsverksamhet.

– Våra ledord i detta är: ingen panik, följ vad som händer och kom ihåg att många bäckar små kan lösa även stora problem, säger Linda Tjälldén.

Linda Tjälldén. Foto: Nathalie C. Andersson

Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, skär ner sin budget med tio procent. Närmare två miljoner kronor ska sparas in. På personalsidan innebär det att sju tjänster inte kommer finnas kvar efter augusti, fyra verksamhetsutvecklare och tre kanslitjänster berörs. Men man har också satsat på andra besparingar, till exempel genom ett nytt medlemssystem.

– UNF har ju tappat medlemsantal ganska många år, men inte justerat personalorganisationen efter det. Vi bygger för att kunna skala upp i och med den här omorganisationen, säger generalsekreterare Samuel Somo.

Samuel Somo. Foto: Nathalie C. Andersson

I dagsläget kommer cirka 85 procent av UNF:s medel från Miljonlotteriet. Om lotteriet fortsätter att backa kommer verksamheten påverkas.

– Utan pengarna från Miljonlotteriet kommer vi inte kunna göra alla de feta grejer vi vill. Personalen stöttar ju upp en stor del av verksamheten, säger Samuel Somo.

Även han hoppas att UNF ska kunna hitta andra vägar att finansiera verksamheten genom exempelvis bidrag.

– Att vara kassör skulle kunna vara så mycket mer än kredit och debet. Det kan innebära att vara den som tänker utanför boxen och skapar förutsättningar för verksamhet. På förbundsnivå tittar vi på om initiativ som Popbox kan vara en alternativ finansieringsmodell.

Även Samuel Somo vill mana till lugn.

– Jag tror inte att man ska ha panik. Det kan kännas som att det stormar och att alla gör förändringar. Men vi går ändå framåt i medlemsantal och verksamhet. Så nu vill vi försäkra oss om att det inte uppstår problem med ekonomin längre fram.

Mer från Accent