NBV

NBV-stipendium till Abdullahi Mahamoud

"En stor visionär med ett omfattande kontaktnät som verkar för afrikaners och andra invandrares integration i det svenska samhället." Så lyder en del av juryns motivering.

Varje år delar NBV, Nykerhetsrörelsens Bildningsverksamhet, ut ett folkbildningsstipendium. I år Abdullahi Mahamoud, Jönköping, aktiv i Afrikanska utvecklings- och integrationsföreningen (AUIF) och grundare av och ordförande i Safari Riksförbundet i Sverige.

Juryns motivering: ”Abdullahi Mahamoud är en stor visionär med ett omfattande kontaktnät som verkar för afrikaners och andra invandrares integration i det svenska samhället. Abdullahi Mahamoud får med en positiv livssyn saker att hända. Hinder passerar han och ser det som en utveckling och lyckas på sitt ödmjuka sätt göra något bra av dessa.”

Priset är ett stipendium på 10 000 kronor som delades ut på NBV:s förbundskonferens i Örebro nyligen.

AUIF har samarbetat med NBV 2006. De har en bred verksamhet, men en stor del av den handlar om det lokala teveprogrammet AfroTV, vars syfte är att nå fler afrikaner med information om hur det svenska samhället fungerar.

Mer från Accent