Expedition 50

Expedition 50: Förslag till ny distriktsindelning klar

Utredningen om ny distriktsindelning i IOGT-NTO är klar och har gått ut på remiss. Alla medlemmar är välkomna att lämna synpunkter.

Erik Wagner, som fått i uppdrag att utreda hur kongressens mål att skapa färre och starkare distrikt ska uppnås, har nu lämnat sin rapport.

I förslaget är antalet distrikt åtta istället för nuvarande 23:

  1. Norrbotten, Västerbotten
  2. Jämtland, Västernorrland
  3. Dalarna, Gävleborg
  4. Värmland, Örebro, Västmanland
  5. Uppsala, Stockholm, Södermanland
  6. Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Gotland
  7. Göteborg och Bohuslän, Älvsborg, Skaraborg, Halland
  8. Skåne, Blekinge

Det är en rejäl minskning i antal distrikt, men samtidigt fler än de sex som antalet personalteam för närvarande är, och även fler än de sju som var Erik Wagners första förslag.

En av svårigheterna att få fram ett förslag till indelning handlar om att uppdraget till Erik Wagner var motstridigt.

– Den nya distriktsindelningen ska ta hänsyn till befolkningsstorlek, medlemsantal och geografiska avstånd. Men de är parametrar som i mycket motverkar varandra. Jag tycker det är svårt att veta vilken parameter vi ska lägga störst vikt vid och vill därför ha fler synpunkter, sa Erik Wagner tidigare till Accent när han själv skickade ut sina första tankar på remiss.

Illustration från utredningen

Inte heller i det nya förslaget kommer distrikten att vara jämnstora.

– Vissa distrikt kommer att vara dubbelt så stora som andra medlemsmässigt. Jag har svårt att se hur man ska komma runt det, sa Erik Wagner tidigare.

Efter att hämtat in synpunkter skriver han i rapporten att han bedömer att det nuvarande förslaget har stora förutsättningar att gå igenom på kongressen 2019.

Då inställer sig nästa fråga: Är det rimligt att vänta till kongressen 2019?

Flera distrikt har uttryckt frustration över att det tar lång tid innan organisationen är sjösatt. Skåne–Blekinge har redan valt samma styrelse i båda distrikten och antagit en gemensam verksamhetsplan. Den nya personalorganisationen, där flera konsulenter arbetar i team med flera distrikt, är igång. Kongressen 2017 öppnade för möjligheten att ha en extra kongress.

När Erik Wagners rapport nu går på remiss är frågan om en eventuell extra kongress en av dem förbundsstyrelsen vill ha svar på. Alla medlemmar, föreningar, distrikt och en del andra berörda kan lämna remissvar i ett formulär på IOGT-NTO:s webbplats.

Senast 15 augusti vill förbundsstyrelsen ha synpunkter på den geografiska indelningen och senast 15 oktober på resten av rapporten, som handlar om mer svårgripbara frågor som fördelningen av ansvar och uppdrag mellan distrikt och förbund.

Mer från Accent