Vitryssland

Ett varmare Vitryssland

Varje år omhändertas 4 000 vitryska barn på grund av föräldrarnas alkoholmissbruk. Nu ska 80 procent av barnhemmen stängas. Adoptionscentrum arbetar tillsammans med IOGT-NTO för att minska problemen.

En distinkt doft av kokt kål och potatis slår emot oss när vi stiger in i det statliga jourbarnhemmet i staden Slutsk, tio mil söder om den vitryska huvudstaden Minsk.

Lokalerna minner om gamla tiders institutioner. Kalla trapphus, många dörrar, långa korridorer och gemensamma sovsalar. Men väggarna är målade i glada färger och dekorerade med bilder på seriefigurer och ballonger.

Just nu är nio omhändertagna barn placerade här. Här bor de i max sex månader innan de förhoppningsvis slussas tillbaka till sina familjer. Förutsatt att föräldrarna har visat intresse för barnen och för sitt eget tillfrisknande. I 90 procent av fallen är en eller båda föräldrarna alkoholmissbrukare och i många fall handlar det om ensamstående mammor.

Under omhändertagandet är jourbarnhemmet ansvarigt för barnen, även om föräldrarna fortfarande är vårdnadshavare. De har rätt att besöka sina barn på bestämda tider. Jourbarnhemmet fördömer inte föräldrarna, utan välkomnar dem och arbetar också preventivt med familjer och barn som är i riskzonen för ett omhändertagande.

Föreståndaren Veronika Trunova berättar att majoriteten av barnen som återvänder till sina föräldrar slipper komma tillbaka för en andra, tredje eller fjärde vända.

– För många föräldrar blir det ett uppvaknande när de fråntas sina barn och söker behandling. De vet att de riskerar att förlora vårdnaden. Men tyvärr förekommer det att barn omhändertas om och om igen. Då tas fallet upp i kommissionen som beslutar om föräldrarna ska mista vårdnaden. Om de vill få tillbaka sina barn, måste de genomgå en domstolsprocess. När föräldrarna fråntagits föräldrarättigheterna övervägs adoption, säger hon och berättar att ungefär 550 vitryska barn adopteras bort varje år.

Men det har blivit bättre. Vid starten för tio år sedan hade man ofta 30 barn vintertid. Fattiga och alkoholiserade föräldrar kunde inte värma sina bostäder och många barn omhändertogs.

Enligt Veronika Trunova beror det till stor del på att så väl föräldrar som barn i dag får hjälp och stöd innan det går så långt, vilket bland annat den ideella organisationen Healthy Choice, med hjälp av svenska projektpengar från SIDA, har möjliggjort.

Healthy Choice har under 2013 arbetat med en grupp föräldrar vars barn antingen var omhändertagna på jourbarnhemmet eller i riskzonen att omhändertas. Även om många hade problem med alkoholmissbruk var detta inte fokus för grupperna, utan föräldra-barn-relationerna, barns rättigheter och förmågan att uppfostra på ett ansvarsfullt sätt.

Familjesituationen följs upp även efter att föräldrarna återfått sina barn, i de fall de omhändertagits. Tanken är att stötta, inte anklaga och stigmatisera.

Att vara alkoholist är fortfarande en stor skam i Vitryssland, där alkoholkonsumtionen är högst i världen: närmare 18 liter per person och år. Men sakta börjar attityderna förändras. Från att ha varit enbart straffande och präglats av en ryck upp dig-mentalitet börjar nu myndigheter och institutioner agera utifrån ett mera medmänskligt perspektiv. Alkoholism ses i högre grad som en sjukdom och fler anser att alkoholisten behöver hjälp, inte straff.

Trots det tvingas föräldrar betala upp till 1 300 svenska kronor per barn och månad, för deras uppehälle på jourbarnhemmet. En stor summa i ett land där medellönen ligger på 2 000–3 000 kronor. Det ligger i sakens natur att få föräldrar klarar att betala. Många är nergångna och jobbar lite eller inte alls. Kan de inte betala ackumuleras en skuld som sedan kan avskrivas, om och när föräldern återfår sitt barn. Det finns föräldrar som är skyldiga 15 000 svenska kronor. För att staten ska få sina pengar döms de till tvångsarbete.

Huruvida de spralliga fyra- och femåringarna Petja, Jura, Dasja och Xenia som vi träffar i ett klassrum inne på jourbarnhemmet, hör till de 60 procent som kommer att få flytta hem till mamma och pappa – eller till de 40 procent som kommer att hamna i en fosterfamilj eller hos en släkting – vet vi inte.

Barnen sitter i prydliga bänkrader under läraren Alla Grigorivnas överinseende.

– Titta, det här ska bli ett fint löv, säger Jura leende. Han blottar en bedrövlig tandrad, svart och nedfrätt. Men snart kommer mjölktänderna att tappas och ersättas av nya. Förhoppningsvis får han och brodern Petja också ett nytt och tryggare liv efter tiden på jourbarnhemmet.

Ökad trygghet och en ökad medvetenhet om barns rättigheter är viktiga målsättningar också på jourbarnhemmet Pervomajskijstadsdelen i Minsk, som vi besöker någon dag senare.

Sedan 2008 har den ideella organisationen Förtroendecentrum arbetat med samtals- och stödgrupper för föräldrar, och sedan 2013 också för barn. Under 15 veckor har man kunnat erbjuda en grupp barn till missbrukare stöd, samtal och aktiviteter enligt Junis program. Åtta pedagoger har utbildats i Sverige och håller nu i barngrupper runt om i Minsk.

Utöver Junis-grupperna arrangeras gemensamma kulturaktiviteter där föräldrar och barn lär sig att umgås under trevliga former.

Förtroendecentrum erbjuder, i samarbete med jourbarnhemmen, även föräldrar att gå med i en stödgrupp. Att erkänna att man har ett missbruk sitter dock ofta långt inne. Men nu har flera av dessa föräldrar självmant gått över till AA.

Efter att barnen återvänt hem följs familjerna noggrant upp. De bjuds in till möten och roliga familjeaktiviteter och de får också hembesök av personal från det socialpedagogiska centret, i förebyggande syfte.

De vitryska myndigheterna är mycket positiva till det här arbetet och har insett att det är bra att folk kommer utifrån och utbildar och ger stöd till utsatta grupper i samhället.

– Alla vinner på det. Staten kommer billigare undan eftersom färre barn måste bo på institution. Ju tidigare man upptäcker problemen, desto mindre insatser krävs från myndigheterna, säger Andrej Kedrov från Förtroendecentrum, som hoppas att den lyckade verksamheten med stödgrupper ska rulla på i framtiden – även utan projektpengar. 2015 avslutas nämligen det svenska biståndet.

Förebyggande arbete är själva grunden för att förhindra att barn omhändertas. Ett konkret sätt är att arbeta med unga mammor och stärka dem i sitt föräldraskap. Förhoppningsvis bidrar det till att deras barn inte måste omhändertas i framtiden.

Lunchtimmen är just över när vi träffar en grupp på nio tonårsmammor i Slutsk. Flera är gifta. Flickornas släta ansikten bär fortfarande spår av den barndom de just har lämnat. De är fnittriga och rosenkindade. Någon har håret uppsatt i en slarvig tofs.

Samtidigt är de nu mammor, med allt vad det innebär. De kan inte gå i skolan, de måste vara hemma och ta hand om sitt barn och de måste i många fall tampas med makens familj. Livet blev något helt annat än de drömde om – och nu måste de lära sig att hantera det och anpassa sig till de nya omständigheterna.

De samlas ett par gånger i månaden sedan i våras och gruppen har kunnat bildas med hjälp av svenska projektpengar och Healthy Choices insatser. Här får de möjlighet att, tillsammans med en psykolog, samtala om hur man blir en bra mamma, om känslor och om svårigheter kring föräldraskapet.

Hittills tyder allt på att de flickor som kommer hit stärks i sitt föräldraskap. Genom verksamheten har de upptäckt att det som upplevs som ett hinder också kan innebära möjligheter.

Ulrika Öberg, projektkoordinator på Adoptionscentrum, anser att projektet i Vitryssland i hög grad har främjats av IOGT-NTO-rörelsens medverkan.

– Tack vare den specialkompetens som IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete besitter om alkoholfrågor, har studieresor till Sverige och utbildningar i Minsk fyllts med ett mycket intressant innehåll, som bidragit till ökade kunskaper hos både Förtroendecentrum och hos vitryska tjänstemän. Vi på Adoptionscentrum hade inte på egen hand lyckats hitta alla de specialister som vi nu fått tillgång till, konstaterar Ulrika Öberg.

Läs mer:
Vitrysslands första alkoholklinik förändrar attityder kring missbruk

Barnbyn Istoki förenar fosterfamiljer

Stöd till unga mammor ska förhindra att barn omhändertas i Vitryssland

Mer från Accent