Förebyggande

Barnbyn Istoki förenar fosterfamiljer

När vitryska föräldrar förlorar vårdnaden om sina barn, måste en mer permanent lösning hittas. Tidigare placerades barnen ofta på statliga barnhem – nu är ambitionen att de ska bo i ett familjehem. Accent besökte en by där fosterfamiljer placeras tillsammans.

Ett sätt att få familjebarnhemsverksamheten att fungera smidigare är att gruppera familjerna. Så har skett i barnbyn Istoki i Minsk. Här lever och verkar 14 storfosterfamiljer i ett eget område sedan 2009. De har alla varsitt hus och tar hand om 8–10 barn vardera – inklusive egna barn. I Istoki finns alltid en mamma och en pappa – till skillnad från systemet hos de mer kända SOS-barnbyarna, där familjerna leds av en ensamstående mamma.

Mamman i den här familjebarnhemsbyn är heltidsavlönad, medan pappan har en halv lön, vilket innebär att han också kan arbeta utanför hemmet. Utöver lönen får familjerna en månatlig summa per barn för diverse omkostnader. Trots det förekommer det att familjer vill sluta efter några år. Arbetet är mycket krävande, eftersom barnen ofta har stora behov.

– Men vi gör allt vi kan för att behålla våra fosterföräldrar. Vi eftersträvar kontinuitet och stabilitet, för barnens skull, säger Ekaterina Dimitrivna, föreståndare på barnbyn Istoki.

Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren
Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Trots att arbetet som fosterförälder är tufft, finns det förstås fördelar med en sådan här barnby, anser hon. Sammanhållningen mellan fosterföräldrarna blir stark och de kan stötta varandra i den kollektiva miljön, där de delar många erfarenheter.

Familjerna får hjälp och stöd vid behov från det lokala socialpedagogiska centret samt från psykologer. Här gör Healthy Choice en viktig insats. Men tyvärr avböjer många fosterföräldrar samtal med psykolog, eftersom de är rädda att bli stämplade som mindre kompetenta.

Så i stället för att tvinga på föräldrarna psykologkontakter, erbjuder organisationen olika gruppaktiviteter, där de får möjlighet att under trevliga former umgås och prata om livet som fostermamma – eller pappa. I bästa fall kan det leda till att några vågar öppna sig och berätta om svårigheter och motgångar.

Healthy Choice arbetar också med grupper för de fosterhemsplacerade barnen i åldrarna 11–18 år. Syftet är att stärka deras självkänsla och förbereda dem för ett liv efter fosterhemsvistelsen.

Mer från Accent