Vitryssland

Stöd till unga mammor ska förhindra att barn omhändertas i Vitryssland

Förebyggande arbete är själva grunden för att mota olle i grind och förhindra att barn omhändertas. Ett konkret sätt är att arbeta målinriktat med unga vitryska mammor och stärka dem i sitt föräldraskap. Sedan i våras erbjuder Healthy Choice mammorna gruppstöd med hjälp av svenska projektpengar.

Lunchtimmen är just över när vi träffar en grupp på nio tonårsmammor i Slutsk. Samtliga är 16–17 år och alla har fått barn för något eller några år sedan. Flera är gifta, eftersom fäderna enligt lag måste gifta sig med den flicka de gör gravid. Annars kan de dömas till fängelse. Sex före 18 års ålder är nämligen olagligt i Vitryssland.

Flickornas släta ansikten bär fortfarande spår av den barndom de just har lämnat. De är fnittriga och rosenkindade. Någon har håret uppsatt i en slarvig tofs.

Samtidigt är de nu mammor, med allt vad det innebär. De kan inte gå i skolan, de måste vara hemma och ta hand om sitt barn och de måste i många fall tampas med makens familj. Livet blev något helt annat än de drömde om – och nu måste de lära sig att hantera det och anpassa sig till de nya omständigheterna.

De samlas i en lokal i närheten av det socialpedagogiska centret på orten och gruppen har kunnat bildas med hjälp av svenska projektpengar och Healthy Choices insatser. Den startades i våras.

Flickorna sätter sig i en ring tillsammans med psykologen Oksana Nikolajevna. Under närmare en timme ska de prata om hur man blir en bra mamma, om känslor och om svårigheter.

– Hur känner du att ditt barn älskar dig? frågar Oksana och kastar en röd garnboll till Margarita. Bollen kastas till den som får ordet och nystanet – som ju består av en oändligt lång tråd – symboliserar livet och samhörigheten i gruppen.

– Han ler mot mig. Då vill jag ta hand om honom och prata snällt med honom, svarar Margarita.

– Och hur känner barnet när du blir arg? frågar Oksana.

– Rädd och nervös …

– Det händer att jag pratar argt med mitt barn, inflikar Miranka.

– Tänk på att allt är i era händer, säger Oksana och uppmanar flickorna att göra en övning som går ut på att blunda och sakta röra vid varandras händer.

– Vi kommunicerar genom alla sinnen, inte bara genom ord. Hur barnet blir beror inte bara på vad vi säger utan hur vi beter oss.

Senare ber Oksana flickorna lägga saker i en fiktiv resväska för att illustrera hur de tycker att en bra mamma ska vara. Orden haglar: snäll, öm, humoristisk, mjuk, tillgiven, glad, rolig.

Anastasia hör till de flickor i gruppen som är mest aktiva. Hon är 17 år, gift och har en dotter på 10 månader som heter Karina. De här gruppträffarna tre gånger per månad betyder mycket för henne.

– Jag har lärt känna många som är i samma situation som jag. Vi får mycket stöd av varandra. Och så får jag många bra råd från Oksana, säger hon och berättar att hon tycker det är svårast att vara en bra mamma när Karina är sjuk. Det är svårt att veta vad och hur hon ska göra, hon känner sig handfallen. Hon får ofta hjälp av sin egen mamma, men tycker ändå att gruppen har hjälpt henne mycket.

Oksana berättar att några motiverade unga mammor fick chansen att åka på sommarläger Healthy Choices regi, vilket var mycket uppskattat. Hon hoppas och tror att det ska bli möjligt att fortsätta med stödgrupperna, även efter att projektet är avslutat kring årsskiftet 2014–2015.

För resultaten är goda. Allt tyder på att de flickor som kommer hit stärks i sitt föräldraskap. Genom verksamheten har de upptäckt att det som upplevs som ett hinder också kan innebära möjligheter.

– Det går bra för dem. Tack vare gruppsamtalen har några flickor även lyckats reparera förhållandet till barnafadern och fortsätter att leva med honom. Det inger hopp om en bättre framtid, säger Oksana.

Mer från Accent