Expedition 50

Dagens 23 IOGT-NTO-distrikt föreslås bli 7

Nu finns ett första förslag till två möjliga framtida distriktsindelningar av IOGT-NTO. Fram till 15 april tar utredaren Erik Wagner emot synpunkter. I maj ska förbundsstyrelsen ha rapporten.

Som Accent tidigare rapporterat fattade IOGT-NTO:s kongress 2017 att distriktsindelningen ska ses över, och att distrikten ska bli färre och större.

I båda förslagen är antalet distrikt sju. Även i övrigt är de ganska lika; de skiljer sig endast vad gäller tillhörigheten för Gävleborg, Värmland, Uppsala och Östergötland. Förslaget har nu skickats på snabbremiss till distrikten.

– Enligt uppdraget jag fick ska den nya distriktsindelningen ta hänsyn till befolkningsstorlek, medlemsantal och geografiska avstånd. Men de är parametrar som i mycket motverkar varandra. Jag tycker det är svårt att veta vilken parameter vi ska lägga störst vikt vid och vill därför ha fler synpunkter, säger Erik Wagner, som är den som har uppdraget att utreda och komma med ett förslag till ny distriktsindelning.

Erik Wagner har under sin turné rapporterat om många bra möten med distriktens styrelser. Foto: Ulrica Ambjörn

Han har rest runt i landet och mött alla distrikt, och konstaterar att det går att resonera på olika sätt.

– På många ställen är man överens om hur det bör vara och då är det enkelt, men på andra ställen är det svårare, säger han.

Han tar Stockholm och Uppsala, två av Sveriges fyra största städer, som exempel.

– De ligger väldigt nära varandra. Man kan tänka att det är naturligt att de ska höra ihop. De är båda storstadsregioner med liknande förutsättningar och liknande medlemsstruktur. Men det finns också en rädsla för att Uppsala ska ätas upp av Stockholm.

Vissa distrikt kommer att vara dubbelt så stora som andra medlemsmässigt. Jag har svårt att se hur man ska komma runt det.

Hur Erik Wagner än försökt har han inte kommit ifrån att storleken på distrikten inte kommer att vara jämn.

– Vissa distrikt kommer att vara dubbelt så stora som andra medlemsmässigt. Jag har svårt att se hur man ska komma runt det, säger han.

Geografiskt är det ännu svårare.

– Norrbotten är enormt redan som det är idag.

Många har haft synpunkter på storleken.

– En del tycker att allt som är större än idag är för stort,  många har svårt att se hur arbetet ska fungera i de nya distrikten.

Nu har distrikten på sig till 15 april att komma med synpunkter.

– Det är en hopplös tid att skicka ut en remiss mitt i årsmötestider, när en del styrelser kommer att bytas ut. Och det är kort svarstid, men jag hoppas att en majoritet av distriktsstyrelserna ändå hinner kasta ett öga på förslaget och komma med synpunkter, säger han.

I dokumentet som skickats ut finns även andra förslag som man kan ha synpunkter på.

– Jag har till exempel flaggat för att jag tycker att man ska ha en kravprofil för distriktsstyrelser. Man ska tala om vilken kompetens man behöver i styrelsen. Sedan anser jag att distrikten borde ha en gemensam syn på arvodering av ledamöter. Och så föreslår jag att IOGT-NTO ska påbörja ett projekt för att utveckla en framåtsyftande organisationskultur.

Även andra än distriktsstyrelser får höra av sig.

– Inspel från medlemmar är välkommet, men det är ändå distriktsstyrelserna som har störst erfarenhet så deras synpunkter väger tyngre, säger han.

Hur distriktens verksamheter ser ut och vilka som har upparbetade samarbeten kommer att ha stor betydelse.

I början av maj ska Erik Wagner lämna sin rapport till IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.

– När förbundsstyrelsen sagt sitt tror jag att ett slutligt förslag kommer att gå ut på en längre remissrunda, säger han.

I slutänden tror han att andra parametrar än de som gavs i direktivet kommer att vara avgörande.

– Hur distriktens verksamheter ser ut och vilka som har upparbetade samarbeten kommer att ha stor betydelse, säger han.

Förslaget i korthet

Sju distrikt föreslås:

 • Skåne, Blekinge, Halland.
 • Skaraborg, Älvsborg, Göteborg och Bohuslän (i förslag nr 2 även Värmland).
 • Kronberg, Kalmar, Jönköping, Gotland (i förslag nr 2 även Östergötland).
 • Östergötland, Södermanland, Stockholm (i förslag nr 2 Uppsala istället för Östergötland).
 • Dalarna, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro (i förslag nr 2 Gävleborg istället för Värmland och Uppsala).
 • Gävleborg, Jämtland, Västernorrland (förslag nr 2 utan Gävleborg).
 • Västerbotten, Norrbotten.

Fler förslag:

 • Att de nya distrikten fortsatt ska kallas distrikt.
 • Att i indelningen ta hänsyn till läns-/regiongränser.
 • Att organisationen tar fram:
  – förslag på riktlinjer för eventuell arvodering av förtroendevalda på distriktsnivå (osäkert om det behövs, men det bör vara lika förutsättningar).
  – förslag på riktlinjer till distriktens nya valberedningar inklusive en kravprofil (kunskap, erfarenhet, mångfald, etcetera) på framtidens distriktsstyrelser.
 • Att IOGT-NTO påbörjar ett projekt med fokus på att utveckla en framåtsyftande organisationskultur.
 • Att förbundsstyrelsen genomför en remissrunda gällande framtidens distrikt under hösten 2018.
 • Att kongressen tar beslut om distriktens gränser i juni 2019.
 • Att nya distrikt ska inrättas från och med 1 januari 2020.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent