Expedition 50

Regionprocessen i Expedition 50 har startat

Under årets kongress beslutades att IOGT-NTO:s distriktsindelning ska ses över och distrikten bli färre och större. Nu finns en tidsplan och en tanke om hur processen ska gå till.

Även om förbundsstyrelsens förslag att minska ner från 23 distrikt till 6–8 regioner röstades ner under kongressen, så är den uttalade målsättningen att distrikten ska överges till förmån för större och färre regioner.

Vid förbundsstyrelsens senaste möte antogs direktiv för hur processen ska gå till. Under förra helgens möte med distriktsordförande och distriktskonsulenter valdes en processgrupp som har till uppgift att rekrytera en processledare och senare vara bollplank åt denna.

– Det är viktigt att personen känner organisationen väl, men ändå står vid sidan av och kan se på processen med opartiska ögon. Det är också viktigt att personen är väl förankrad hos alla. Därför har processgruppen, och inte förbundsstyrelsen eller kansliet, fått i uppgift att hitta processledare, säger Linda Engström, ansvarig för strategisk utveckling på IOGT-NTO.

Processgruppen består av Andrine Winther och Erik Winnfors Wannberg från förbundsstyrelsen, distriktsordförandena Peter Bergström, Norrbotten, Viveca Aldebert, Kalmar och Per Wihlborg, Skåne, samt Linda Engström som representant för förbundskansliet.

När en processledare finns på plats tar den över processen.

– Processledaren kommer att ha en autonom ställning. Vi i gruppen kommer att agera bollplank, men ska inte ha något inflytande över det slutliga förslaget, säger Linda Engström.

Den första uppgiften blir att avgöra hur den geografiska indelningen ska se ut. Därefter avgörs vilket uppdrag förbundet respektive regionerna ska ha.

– Det måste göras i den ordningen. Jag kan tänka mig att det blir lite skillnad beroende på om det blir sju eller femton regioner, säger Linda Engström.

För att komma fram till ett förslag kommer processledaren att få i uppgift att föra dialog med såväl distrikt som med de övriga förbunden inom IOGT-NTO-rörelsen, medlemmarna, förbundsstyrelsen och förbundskansliet.

En tidsplan har också satts upp, även om den kan komma att revideras. Förhoppningen är att arbetet ska inledas under hösten med samtal med distrikt och övriga förbund, och att det till vårens distriktsårsmöten ska finnas möjlighet att samtala om geografiska gränser. Ett konkret förslag ska skickas ut hösten 2018 och distriktens/regionernas uppdrag diskuteras med distrikten i september. Samma höst hoppas förbundsstyrelsen komma med ett skarpt förslag, och under våren 2019 kan så distrikten formulera egna motioner till kongressen i Örnsköldsvik där beslutet ska fattas.

För mer info om Expedition 50 kan du även lyssna på avsnitt 15 av Accentpodden.

Mer från Accent