Medicinsk cannabis

Stort cannabisföretag öppnar klinik i Sverige

Ska samarbeta med forskningsprojekt på Karolinska.

Med över fem tusen anställda i 17 amerikanska delstater är företaget Curaleaf ett av cannabisbranschens största namn. Nu berättar företaget i ett pressmeddelande att man etablerat sig i Sverige.

Etableringen sker genom Sapphire Clinics som grundades i England 2019, och som nu ägs av Curaleaf. I april öppnades Sapphires första svenska cannabisklinik på Kungsholmen i Stockholm. Kliniken skriver på sin hemsida att de kommer att fokusera sig på att erbjuda cannabisbehandling för patienter med långvarig smärta.

Kliniken kommer också att samarbeta med ett forskningsprojekt på Karolinska institutet. Patienter vid kliniken kommer att kunna rapportera in effekter och bieffekter av sin medicinering till studien.

– Med vår studie kommer vi nu att kunna samla in patientdata för att bättre förstå risk/nytta-balansen, säger Fredrik von Kieseritzky, docent vid Karolinska och en av forskarna bakom studien, till Medicinsk access.

Att använda cannabis mot långvarig smärta har än så länge svag evidens. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Efter att ha granskat en sammanställning av forskningsläget skriver de att mer forskning behövs och att det i nuläget inte går att dra slutsatser om effekten av cannabis mot smärta.

I Sverige används idag cannabis i läkemedel avsedda för att behandla spasticitet och krampavfall. Något godkänt cannabisläkemedel mot smärta finns inte, men det är möjligt för en läkare att skriva ut baserat på sin egen bedömning.

Tidigare har företaget Aureum, senare Aurea, etablerat en klinik för att behandla patienter med cannabis. Kliniken fick stänga efter att ha belagts med verksamhetsförbud hösten 2022.

Mer från Accent