Narkotika

Stor ökning av droger i avloppsvatten

Amfetaminanvändningen har ökat med över 1 000 procent i Sverige sedan 2011, enligt EMCDDA:s avloppsvattenanalys. Även ecstasy och kokain har ökat.

År 2011 var MDMA, eller ecstasy, en ovanlig drog i Europa. I Stockholm var nivån i avloppsvattnet då under mätbar nivå. Amsterdam utmärkte sig med ganska stor användning, 77,2 mg/1 000 personer/dag. I övrigt var det endast i London, 32,3 mg, Barcelona, 18,7 mg, och Paris, 14,9 mg, som drogen förekom i någon större utsträckning. 

Det har EMCDDA visat i en sammanställning av analyser av avloppsvatten som genomfördes under en vecka i mars 2011. Vid mättillfället deltog 19 städer, bland dem Stockholm och Umeå. Sedan dess har analyser av avloppsvatten gjorts varje år. Umeå deltog även 2012 och 2013, men hade låga nivåer vid samtliga mätningar. Stockholm deltog även 2016 och vid den senaste mätningen 2019.

År 2019 förekommer drogen i de flesta städer som är med i undersökningen, även i Stockholm, 27,5 mg/1 000 pers/dag.

 • Amsterdam, 287,4
 • Prag, 93,8
 • London, 50,4,
 • Barcelona 54,8
 • Oslo 45,4
 • Helsingfors, 44,1,
 • Köpenhamn, 36,9
 • Reykjavik, 37,1

Förutom MDMA har analyser även gjorts för kokain, amfetamin och metamfetamin.

Utvecklingen är liknande även för de drogerna. Även för kokain ledde Amsterdam värstingligan 2011 med 644,1 mg/1 000 pers/dag. Tvåa var Barcelona, 421,7, och trea London, 392,7. Här utmärkte sig också den spanska staden Castellon, 371,6, och Milano, 238,9.

I Norden deltog endast Stockholm, 48,8, och Oslo, 52,6.

Fram till 2019 har det skett en rejäl ökning av användningen av samtliga droger, sett till avloppsvattnet. Såhär ser kokainsiffrorna i milligram per person och dag ut idag:

 • Amsterdam 986,2
 • Reykjavik 740,7
 • Barcelona 700,3
 • London 618,8
 • Köpenhamn 599,7
 • Bern 485,9

Milano, däremot har minskat sin användning av kokain till 236,6. Inte så stor skillnad, men anmärkningsvärt ändå med tanke på de övriga städernas ökningar.

Jämfört med Köpenhamn ligger de övriga nordiska huvudstäderna bättre till. I Oslo hittas 219,3 mg/1 000 pers/dag, i Stockholm 211,2 och i Helsingfors 73,8.

Amfetamin är en drog som är etablerad sedan länge i Sverige, vilket avspeglar sig i siffrorna. Det är den enda drog för vilken Umeå kommer upp i mätbara nivåer under de tre år staden deltar. Vid det första mättillfället har Umeå 13,8 mg/1 000 pers/dag och Stockholm 32,8. Stockholms siffror var i närheten av Londons 37,6 och avsevärt högre än Barcelonas 15,4, men betydligt lägre än Amsterdams 123,6. Oslo hade vid samma tillfälle 12,3.

Även amfetamin ökar till 2019. Plötsligt utmärker sig Stockholm med en enorm ökning uppmätt kokain per person och dag.

 • Stockholm 446,9
 • Reykjavik 320,9
 • Helsingfors 201,6
 • Amsterdam 164,4
 • Oslo 158,9
 • Köpenhamn 74,3
 • Barcelona 32,3

Analys av avloppsvatten började göras för att undersöka miljöpåverkan av det flytande avfallet från Europas hushåll. En bieffekt var att analysen också visar vilka droger som spolas ut i avloppet. Man tittar dels efter preparatet och dels efter de metaboliter som bildas när de utsöndras i urinen. Analyserna har kommit att bli ett allt viktigare komplement till andra studier av drogkonsumtionen i samhället, även om man inte vet vem som använt drogerna eller spolat ner dem. Till exempel kan turister antas bidra i stor utsträckning på populära turistorter.

Mer från Accent