CAN

Billigare och tillgängligare droger

Priset på narkotika har sjunkit under de senaste 30 åren. Det visar en ny rapport från CAN.

2018 var priset på heroin och amfetamin bara en tredjedel av vad det var 1988. Prisnedgången skedde främst under perioden fram till millenieskiftet. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har i över 30 år samlat in information om narkotikaprisutvecklingen i Sverige. De har tittat på cannabis, amfetamin, heroin, ecstacy och LSD.

Priset på cannabis har enligt rapporten ökat något det senaste decenniet, men är fortfarande lägre än för 30 år sedan. Dessutom är THC-halten i dagens cannabis högre än det som såldes 1988. Du får alltså mer rus för pengarna idag. Den svenska cannabismarknaden tros omsätta över en miljard kronor årligen.

För LSD har priset legat relativt stadigt under hela mätperioden.

Siffrorna är inrapporterade från Sveriges samtliga polisområden. Genom att ta del av deras rapportering kan CAN också göra en uppskattning av hur vanligt förekommande olika droger är inom olika geografiska områden. Cannabis och amfetamin har varit väl spritt i landet sedan mätningarna började 1988. Sedan millenieskiftet har kokain blivit allt vanligare och heroin, ecstacy och LSD har ökat något de senaste fem åren.

I en rapport som CAN publicerade tidigare i våras drog man också slutsatsen att narkotikatillgången blivit mer spridd över hela landet.

Från och med detta år dokumenteras även prisuppgifterna för tramadol, som är en opioid och alprazolam, som är en bensodiazepin. Två tredjedelar av polisområdena kunde rapportera prisuppgifter om tramadol och ungefär hälften kunde göra det samma med alprazolam.

Priserna i rapporten har justerats för inflation enligt SCB:s konsumentprisindex.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer