Opioidkris i USA

Starkare preparat dödar fler

Det sker färre förskrivningar av opioider i Ohio. Men dödsfall orsakade av opioidöverdoser fortsätter öka när allt fler får starkare preparat.

Både läkare och apotek i Ohio minskade utdelningen av opioider i fjol, det efter ett årslångt arbete för att stoppa den aggressiva förskrivningen av smärtstillande medel i delstaten, skriver lokaltidningen cleveland.com.

Ohio är en av de amerikanska delstater som drabbats värst av opioidkrisen. I hela Ohio skrev läkare ut recept på 415 miljoner opioidpiller förra året, en minskning med 48 procent jämfört med de 793 miljoner som delades ut 2012, när mest opioider förskrevs.

Siffrorna kommer från en rapport från Ohios apotekstyrelses rapporteringssystem, som spårar förskrivningar från apotek i delstaten.

Det län där förskrivningarna minskade som mest under tidsperioden, Cuyahoga County där Cleveland ligger, minskade förskrivningen med 55 procent, från 68 miljoner piller till 30 miljoner.

Det motsvarar 24 piller för varje person i länet, barn inräknat. Under 2012 var siffran därmed hela 53 piller per invånare, visar rapporten.

I övriga delstaten delades 36 piller per invånare ut under 2019, en minskning från 68 piller per invånare 2012.

– Den viktigaste fördelen med en mer försiktig förskrivning är att det kommer att minska antalet nya fall av opioidberoende. Det är viktigt, och det är vad som måste ske för att avsluta denna kris. Men det är fortfarande en lång väg att gå. Vi överförskriver fortfarande opioider, säger Andrew Kolodny, verkställande direktör för Physicians for Responsible Opioid Prescribing och forskare vid Brandeis University, till tidningen.

Även om forskare menar att minskningen är positiv, ser de en trend:

Sedan 2012 har andelen förskrivna smärtstillande piller minskat drastiskt, samtidigt som antalet oavsiktliga dödsfall i opioidöverdoser har ökat.

Förra året dog 3 874 personer i Ohio av opioidöverdoser, nära 3 000 dödsfall involverade opioider som heroin och syntetisk fentanyl.

Dödsfall från receptbelagda opioider ökade från 388 under 2015, till 724 dödsfall 2011. Sedan dess har antalet dödsfall sjunkit till 301 under 2018.

Däremot har antalet heroinöverdoser ökat från 680 under 2012, till 1 444 under 2016. Och dödsfall orsakade av fentanylöverdoser har också skjutit i höjden: från 84 dödsfall under 2013, till 3 431 dödsfall fem år senare.

Experter pekar på politiska förändringar i delstaten, som oavsiktligt fått personer som är beroende av smärtstillande medel att söka sig till substanser med högre styrka, som heroin och fentanyl. Dessutom kostar dessa alternativ en bråkdel av kostnaden för receptbelagda piller, menar de.

Andra hävdar att det beror på delstatens misslyckande med andra behandlingsalternativ, så som suboxone, till alla regioner.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer