Opioidkris i USA

Få läkare står för hälften av opioidrecepten

En mycket liten del av amerikanska läkare står för hälften av opioidrecepten. För att komma tillrätta med överförskrivning borde insatser riktas mot dem hellre än att sätta gränsvärden.

Nästan hälften, 49 procent, av samtliga opioid-doser som skrevs ut i USA 2017, skrevs ut av en procent av de läkare som skriver recept på opioider. Minst hälften av dem låg dessutom i topp även 2016. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Brittish medical journal, BMJ.

De flitiga förskrivarna skrev i genomsnitt ut 748 000 doser vilket var 1 000 gånger mer än förskrivarna i den mellersta procenten. Omkring 40 procent av recepten storförskrivarna skrev ut var på mer än 50 doser per dag och cirka 80 procent räckte mer än en vecka.

De övriga 99 procenten, däremot, skrev recept som i 86 procent av fallen gällde färre än 50 dygns-doser och i 71 procent av fallen räckte de mindre än en vecka.

Allmänläkare stod för störst andel av de totala förskrivningarna, 24 procent, men de är också flest. Störst överrepresentation hade smärtläkare och anestesiläkare, vilka sannolikt också har störst anledning att skriva ut stora mängder. Något förvånande är kanske att hospice och intensivvårdsläkare endast stod för en procent av såväl det totala antalet förskrivare som av topp-procenten.

Inte bara förskrivarna är desamma över tid. Detsamma gäller patienterna – som också får recepten av samma läkare under lång tid. Den procent patienter som fått mest opioider utskrivet fick sammanlagt 2,87 miljarder doser på recept. Det var 28 procent av alla utskrivna opioider. Majoriteten, 70 procent kom från läkare som hörde till gruppen som skrev ut mest. 

Forskarnas konstaterar att den absoluta majoriteten av förskrivarna gör det på ett ansvarsfullt sätt. Även bland dem som skriver ut stora doser och/eller under längre tid är det många som har fullgoda skäl, som trauma- och smärtläkare som samtidigt arbetar med rehabilitering av patienter.

Forskarnas slutsats är därför att det inte är lämpligt att införa en förskrivningsgräns som också skulle drabba till exempel smärtläkare. Istället föreslår forskarna ett åtgärdsprogram för toppförskrivarna som fokuserar på att ta hand om patientens komplexa problem på annat sätt än att skriva ut opioider.

Mer från Accent