Opioidkris i USA

Amerikansk överdosdödlighet sjönk med 4 procent

Kanske har en vändning skett i den amerikanska opioidkrisen. Men syntetiska opioider fortsätter att skörda liv.

Överdosrelaterade dödsfall sjönk med 4,1 procent mellan 2017 och 2018, vilket är det senaste året som den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC har data för. Men fortfarande dog 67 000 amerikaner av överdoser under 2018. Det visar nya siffror.

– Minskningarna i antalet dödsfall med opioider och heroin tyder på att insatser att skydda amerikaner och deras familjer har haft effekt, säger Robert R. Redfields, chef vid CDC i ett pressmeddelande.

CDC tror att minskningen går att koppla till att opioider nu förskrivs mer ansvarsfullt och utökad tillgänglighet på Naloxon, ett läkemedel som kan häva opioidöverdoser.

Heroinrelaterade dödsfall sjönk också med 4 procent och dödsfall kopplade till receptbelagda opioider minskade med hela 13,5 procent. Dödligheten kopplad till syntetiska opioider som fentanyl ökade dock med 10 procent och står för 31 000 dödsfall, nästan hälften av samtliga överdosrelaterade dödsfall under 2018. Ökningen sker främst i tätbefolkade områden.

Siffrorna baseras på en analys av den nyaste tillgängliga datan. 750 000 amerikaner tros ha dött av överdoser mellan 1999 och 2018.

Mer från Accent