USA

Skiftet: Fler amerikaner använder cannabis än alkohol dagligen

En stor andel av amerikanska cannabisanvändare är dagliga brukare.

I en ny undersökning är det för första gången fler amerikaner som svarar att de använder cannabis varje dag än de som svarar att de dricker alkohol dagligen. Det rapporterar AP.

Siffrorna, som är från 2022, ger en uppskattning om att ungefär 17,7 miljoner amerikaner använder cannabis dagligen eller nära på dagligen. Bara 14,7 miljoner svarar att de dricker alkohol dagligen. För 30 år sedan beräknades bara en miljon amerikaner använda cannabis dagligen, vilket var den lägsta punkten sedan man började mäta på 70-talet.

Sett till mindre frekvent användning så är alkohol fortfarande vanligare bland amerikanerna. Men det är en större andel av cannabisanvändarna som är dagliga användare, runt 40 procent enligt Jonathan P. Caulkins, studiens författare och forskare vid Carnegie Mellon University.

Han tror att en anledning till att siffrorna över dagligt användande ökat så kraft har att göra med en ökad acceptans. Däremot så kan inte se att amerikanerna ersatt alkoholen med cannabis, utan cannabis verkar snarare ha adderats ovanpå tidigare vanor.

Samtidigt som fler använder cannabis dagligen nu jämfört med för 30 år sedan så har också den genomsnittliga koncentrationen av THC, den psykoaktiva substansen, i cannabis ökat kraftigt under samma period. 1995 var snittkoncentrationen i cannabis som beslagtagits av myndigheterna runt 4 procent. 2021 var samma siffra 15 procent, skriver New York Times.

En majoritet av USA:s delstater tillåter nu cannabis, antingen i berusningssyfte eller för medicinska syften. I samband med valet i november kommer även Florida att rösta om att tillåta cannabis i berusningssyfte. På federal nivå har Bidenadministrationen tagit steg mot en omklassificering av cannabis som skulle öppna upp för mer forskning och mildare straff för federala cannabisbrott.

De nya siffrorna baseras på data som samlats in av National Survey on Drug and Health och publicerades förra veckan i tidskriften Addiction.

Mer från Accent