Naloxon

Överdosdöd sker ofta i ensamhet

En ny studie väcker frågor om hur naloxonprogram ska utformas på ett effektivt sätt.

En studie från Malmö universitet, publicerad i Läkartidningen, har granskat omständigheterna kring dödliga överdoser i Skåne under två tidsperioder som tillsammans utgör fyra år, och som omfattar totalt 193 dödsfall.

Av dödsfallen inträffade hela 81,3 procent (157 stycken) i privata bostäder, 57,5 procent av fallen inträffade i den avlidnes egna bostad. I 58,5 procent av dödsfallen fanns ingen dokumentation om att andra skulle ha varit närvarande när överdosen skedde. Endast i 9,8 procent av fallen fanns det en annan vaken människa i samma rum. I 23,3 procent av fallen fanns det människor närvarande i bostaden, men i ett annat rum.

I fall där överdosen skedde i det egna hemmet var de närvarande ofta partners eller föräldrar. När överdosen skedde i någon annans lägenhet var det oftast en vän eller bekant som var närvarande.

Opioider är inblandade i de allra flesta narkotikadödsfall i Sverige. Att tillgängliggöra naloxon har därför setts som ett viktigt sätt att komma tillrätta med Sveriges höga narkotikadödlighet.

Forskarna skriver i studiens diskussionsdel att det typiska dödliga överdosfallet handlar om att en person tagit en överdos, ensam och påträffas först senare. I det läget spelar inte tillgång till naloxon längre någon roll.

”För att naloxonprogram ska få god effekt krävs därför mer än bara utdelning av naloxon och information om hur läkemedlet ska användas,” skriver forskarna.

Denna information behöver inte bara nå ut till de som använder narkotika och risekrar att överdosera, utan även till deras anhöriga. I 40 procent av de observerade fallen i studien fanns det människor närvarande, om än inte i samma rum. I flera fall har dessa rapporterat att de hörde den avlidne snarka eller andas konstigt, men inte uppfattat detta som tecken på en överdos. att som anhörig känna igen varningstecken är därför också viktigt.

Det skulle även behövas större riskmedvetenhet och att den som använder droger avstår från att göra det ensam, om det är möjligt.

Forskarna påpekar också att relativt få av de avlidna hade kontakt med substitutionsbehandling, vilket man ser som ett tecken på att substitutionsbehandling faktiskt räddar liv.

Mer från Accent