Avkriminalisering

NPC: Spretiga effekter av avkriminalisering

Narkotikapolitiskt center har sammanställt utvecklingen efter avkriminalisering av narkotika i tio europeiska länder. Resultaten visar på en spretig bild.

I samband med Socialutskottets yttrande om en utvärdering av den svenska narkotikapolitiken har debatten om avkriminalisering av personligt bruk av narkotika blossat upp i Sverige. De som förespråkar avkriminalisering hänvisar gärna till siffror från Portugal eller Nederländerna. Men faktum är ett bra många fler europeiska länder har avkriminaliserat narkotika.

– Jag vet inte varför man så sällan pratar om de andra länderna. Min spekulation är att de som främst driver den här debatten är de som vill ändra den rådande ordningen och därför har intresse av att visa på bra exempel för att stärka sitt case, säger Peter Moilanen, chef för Narotikapolitiskt center, NPC.

I ett nytt PM tittar NPC närmare på länder som sällan förekommer i debatten. Genom en enkät har man hämtat statistik från Belgien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Georgien, Italien, Luxemburg, Slovenien, Spanien och Schweiz, länder som alla har avkriminaliserat personligt bruk av narkotika. Enkäten har skickats ut till olika drogpolitiska aktörer i landet som man främst kommit i kontakt med via Movendi (före namnbyte IOGT International).

– Vi ville ha mer än bara siffror från EMCDDA. I Sverige har vi ju till exempel fängelse i straffskalan för narkotikainnehav, men den som är aktiv här vet att det aldrig tillämpas vid innehav för personligt bruk.

Peter Moilanens intresse för de här länderna väcktes när han fick upp ögonen för situationen i Estland.

– Man brukar ju höra att Sverige har Europas näst högsta narkotikadödlighet. Men man pratar aldrig om att landet med högst dödlighet är Estland – som har avkriminaliserat, säger han.

Det första man kan notera i NPC:s sammanställning är att själva definitionen av vad avkriminalisering innebär varierar stort beroende på land. I samtliga undersökta länder finns fortfarande någon form av påföljd för den som ertappas med narkotika, även om det handlar om en liten mängd.

– Skillnaden är att det i de här länderna inte är ett brottsmål och att man därför inte heller hamnar i något brottsregister, det du får är en administrativ bot. Vissa säger att vi är väldigt restriktiva i Sverige, men flera av de här länderna har högre böter eller till och med fängelse i sina straffskalor, säger Peter Moilanen.

Bristen på en tydlig definition av avkriminalisering kan skapa begreppsförvirring i debatten.

– Många verkar tro att avkriminalisering innebär att det inte finns några sanktioner alls, vilket inte stämmer.

Vad som bedöms vara innehav för personligt bruk varierar också kraftigt. I Belgien kan man bära på sig max tre gram cannabis medan Georgien tillåter upp till 70 gram. I Schweiz är innehav inte olagligt, men du kan däremot åka fast om du blir påkommen med att använda narkotika.

Angående resultat vad gäller siffror för narkotikabruk och -dödlighet är det svårt att göra jämförelser mellan länderna eftersom metoderna för att bedöma dessa saker varierar så pass mycket mellan olika länder. Däremot kan man notera att vissa länder fått se en minskning av narkotikaanvändning och -dödlighet medan andra sett en ökning.

– Det går inte riktigt att urskilja några som lyckats ”bäst” eller ”sämst” med avkriminaliseringen. Det som blir tydligt är att resultaten ser väldigt olika ut och det tycker jag är den största behållningen av den här sammanställningen, säger Peter Moilanen.

De länder som minskade sin narkotikadödlighet efter avkriminalisering var Belgien (37,1 procent), Tjeckien (23,6 procent), Italien (46,6 procent) och Luxemburg (55,6 procent).

Å andra sidan ökade narkotikadödligheten i Kroatien (35,4 procent), Estland (27,9 procent), Slovenien (261 procent) och Spanien (245 procent).* Schweiz och Georgien rapporterar inte några siffror till EMCDDA.

Samma spretiga bild framträder när man tittar på narkotikakonsumtion under den senaste månaden och året. Tre av länderna (Belgien, Tjeckien och Italien) rapporterar att en minskad andel av befolkningen använt narkotika under det senaste året jämfört med innan avkriminaliseringen. Men sex av länderna (Estland, Kroatien, Luxemburg, Slovenien, Spanien och Schweiz) rapporterar istället en ökning. Tittar man på hur stor del av befolkningen som använt narkotika under den senaste månaden visar fler länder en minskning (Belgien, Tjeckien, Italien, Luxemburg och Schweiz), medan tre länder visar på en ökning (Kroatien, Slovenien och Spanien).

– Varje enskilt land har många faktorer som påverkar och det är svårt att greppa med en sån här enkät. Avkriminaliseringen är bara en faktor av många, säger Peter Moilanen.

Peter Moilanen drar slutsatsen att NPC:s folkbildande insatser behövs.

– Tidigare har det räckt med att säga att narkotika är farligt. Men det har förändrats och därför måste vi titta på andra länder.

Mer från Accent