Avkriminalisering

Ny rapport: Avkriminalisering i Portugal problematiseras

Portugal lyfts ofta fram som ett positivt exempel på avkriminalisering av narkotika. Men en ny rapport från Narkotikapolitiskt center ifrågasätter bilden av Portugal.

Heroinet tog ett stadigt grepp om Portugal under 1980-talet. I slutet av 1990-talet beräknades man ha 100 000 heroinmissbrukare i Portugal och stora problem med hiv-smitta. 1998 tillsattes en utredning för att komma tillrätta med drogproblemen, och 2001 avkriminaliserades personligt bruk av narkotika.

– Men det de flesta missar när de tittar på Portugal är att de gjorde väldigt mycket mer än att bara avkriminalisera, säger Pierre Andersson som skrivit rapporten för Narkotikapolitiskt centers räkning.

Ersättningsprogram där heroinmissbrukare ges metadon och sprutbyten har till exempel blivit mer lättillgängliga sedan dess.

– Man höjde ambitionerna för vård- och behandling och ökade budgeten rejält för detta, säger Pierre Andersson.

”Det de flesta missar när de tittar på Portugal är att de gjorde väldigt mycket mer än att bara avkriminalisera.”

Pierre Andersson

Avkriminaliseringen i Portugal innebär att den som blir tagen drogpåverkad eller med några gram narkotika (upp till 25 gram cannabis) inte automatiskt bestraffas. Istället ska personen infinna sig hos en avrådningskommission inom tre dagar som sedan avgör vad påföljden ska bli.

– Snabbheten är intressant när man jämför med hur det fungerar i Sverige, säger Pierre Andersson.

Den som bedöms vara beroende hänvisas till vård och den som inte anses beroende får oftast en varning om det är första gången man blivit tagen. Om man dyker upp framför kommissionen flera gånger kan påföljden bli böter. De kan också hänvisa till andra rådgivande samhällsfunktioner som psykolog eller arbetsförmedling. Man kan också förlora sin yrkeslegitimation, sin vapenlicens, eller förbjudas att vistas på vissa platser eller umgås med vissa personer. Inställelseplikt har blivit en allt vanligare påföljd, vilket innebär att personen måste besöka en myndighet regelbundet.

Sedan 2011 har antalet personer som blir påkomna med små mängder narkotika ökat i Portugal. De flesta som dyker upp hos kommissionerna bedöms inte ha ett beroende – och det är också den gruppen som har vuxit de senaste tio åren.

– Vi vet inte om det beror på att polisen tar fler eller om det är fler som använder narkotika, säger Pierre Andersson.

En av de största segrarna för Portugal sedan avkriminaliseringen är att man kommit tillrätta med de enorma problem med hiv-smittade missbrukare. Även den narkotikarelaterade dödligheten sjönk kraftigt under de första åren efter avkriminaliseringen. Men sedan 2011 har kurvan återigen vänt uppåt, för att idag vara på ungefär samma nivå som innan avkriminaliseringen.

Det sägs ofta att Sverige har Europas näst högsta narkotikadödlighet, baserat på siffror från EU:s narkotikabyrå EMCDDA. Men att jämföra dödssiffror mellan olika länder är väldigt svårt eftersom metoderna för att registrera narkotikarelaterade dödsfall skiljer sig så mycket mellan olika länder.

– När man tittar närmare på det där så finns det så stora skillnader i sättet att bedöma och registrera narkotikarelaterade dödsfall att jämförelser blir meningslösa., säger Pierre Andersson.

2017 upptäcktes i Portugal 314 personer som dött med narkotika i kroppen. Samma år registrerades 396 sådana fall i Sverige. Men Portugal rapporterade bara 14 narkotikadödsfall till EMCDDA medan Sverige redovisade 310. Så vad som bedöms vara ett narkotikarelaterat dödsfall verkar skilja sig mellan länderna. Många av de som dör med narkotika i kroppen i Portugal får dödsorsaken ”okänd”.

– Portugal har länge haft stora problem med hiv som sprids på grund av injektionsmissbruk. Där finns också ett ganska stort antal döda varje år som inte räknas med i statistiken alls. De har också nästan tre gånger så många dödsfall där orsaken anges som okänd, man kan tänka sig att det finns en mörkertal även där.

Pierre Andersson tror att man lätt stirrar sig blind på avkriminaliseringen när man tittar på Portugal.

– Det är betydligt bredare reformer än bara avkriminalisering som ligger bakom. Jag skulle säga att vård och behandling antagligen spelar en större roll för resultaten. Insatserna är snabba och samordnade, säger Pierre Andersson.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer